SolidWorks Simulation - Solfins klijenti

Primena SolidWorks Simulation-a u industriji

Telsonic Ultrasonic - Kać

Odoo image and text block

SolidWorks Simulation

Karakteristično za primenu SolidWorks simulacionih modula u kompaniji Telsonic je to što njihovi inženjeri koriste ovaj alat svaki dan po ceo dan!
Ono što većina kompanija u svetu pokušava da izbegne u radu svojih mašina i uređaja je rezonanca. Kompanija Telsonic pokušava upravo suprotno, obzirom da njihov proizvod radi samo ako dođe do rezonance i to kontrolisane, kada se oblik oscilovanja poklapa sa zahtevima tehnološkog procesa ultrazvučnog zavarivanja. Naime Telsonic projektuje opremu i alate (sonotrode) za ultrazvučno zavarivanje, koje rade samo kada pobuda od strane generatora frekvencije izazove rezonancu i sonotroda zavibrira u longitudinalnom pravcu tako da u dodiru sa delom ili delovima koji se zavaruju dovede do generisanja toplote, koja topi plastiku i dovodi do njenog spajanja.


Detaljna priča o projektima 
kompanije Telsonic >>

Metalac - Gornji Milanovac

Odoo image and text block

SolidWorks Flow Simulation i Metalac Bojler

Simulacija procesa grejanja i hlađenja vode u bojlerima. Variranje termoizolacionih materijala, debljina limova, pozicija i oblika grejača. Simulacija takozvane termostat analize, gde se postatra vremenski interval između gašenja grejača i paljenja nakon dostizanja gornje i donje granične temperature. Uticaj pritiska, temperature i strukturnih nosećih elemenata na konstrukciju bojlera. 


Uticaj pritiska u ekspres loncu na deformaciju poklopca.

Dimenzionisanje ručki tiganja za dobru krutost i minimalne deformacije. 
 

 
 

Solfins -Beograd

Odoo image and text block

Pogledajte naše projekte

Mi nudimo softver ali smo u isto vreme njegovi korisnici. Klijenti nas angažuju zato što kroz saradnju sa nama uspevaju da dobiju brojne inovacije, a naš rad je nagrađivan priznanjima na svetskom nivou i potpisnici smo nekoliko patentnih prijava za tehnička rešenja. 

Uspešni smo jer koristimo 3D CAD i Simulacione alate u svim fazama razvoja proizvoda. Koristimo ih brže i bolje od drugih. To nam daje mogućnost da ispitamo veliki broj iteracija, bez izrade prototipova, što nam omogućava da usvojimo najoptimalnije rešenje!


Primeri Solfins projekata >>
Intel projekt - Beočin/Francuska

Odoo image and text block

SolidWorks Simulation i Intel Projekt

Projektni tehnički zahtevi složenih zavarenih metalnih konstrukcija koje primenu nalaze u građevinarstvu često zahtevaju verifikaciju napona i deformacija i da li su očekivane vrednosti u skladu sa striktnim tehničkim zahtevima. Zahvaljujući činjenici da kompanija Intel projekt iz Beočina svoje proizvode plasira isključivo na EU tržišta, projektovanje konstrukcije u skladu sa svim regulativama je od vitalnog značaja.

SOLIDWORKS Simulation softver omogućio je identifikaciju najopterećenijih zona u konstrukciji kao i proveru i proračun zavarenih spojeva.

Ako želite da primenite simulacione pakete kod vas u firmi, javite se. imamo dobar softver i najbolje ljude u industriji da vas obuče i podrže!

Zatraži ponudu za Simulacione pakete >>