oBU

SPECIJALISTIČKE STUDIJE

INDUSTRIJSKI ORIJENTISANE OBUKE

Odoo image and text block

Novi pristup obrazovanju kadrova

Program obuke u trajanju od 10 - 15 dana,  nakon čega stičete esencijalno znanje za rad u određenim industrijama ili određenim oblastima. Pored obuke za korišćenje softvera, učite da upravljate CNC mašinama, 3D štampačima, koristite 3D skenere, konstruišete alate i mašine i  uz to dobijate kompletno prateće znanje za primenu softvera u datoj industriji. Nakon svakog kursa dobijate specijalističke diplome Solfins 3D akademije! 


Naš plan i program počiva na ideji da vas spremimo za poslove koji će imati veze sa projektovanjem, konstrukcijom proizvoda i proizvodnjom. U našoj 3D akademiji možete napraviti izbor kurseva iz širokog spektra oblasti primene 3D CAD softverskih paketa SolidWorks i Catia. Za podršku proizvodnji možete izabrati kurseve za konstrukciju alata, mašina, procesne opreme, programiranje CNC mašina ili 3D štampu i 3D skeniranje sa obradom informacija koje dobijate sa 3D skenera (reverzni inženjering).


Specijalističke studije >>

STANDARDNE OBUKE

AKO IMATE POTREBU DA DOPUNITE SVOJE ZNANJE

Odoo image and text block

Obuke i kursevi

SolidWorks, Catia, SolidCAM i drugi kursevi koje izvodimo u našem trening centru se fokusiraju na ispravan pristup projektovanju i fundamentalne veštine koje garantuju uspešan i produktivan rad sa softverom. Obukom u kompaniji Solfins stičete mogućnost da lakše pronađete posao ili ojačate svoje pozicije u kompaniji u kojoj već radite.

SolidWorks Obuka >>

Catia obuka >>

SolidCAM obuka >>

Obuka za 3D štampu >>

3D skeniranje i reverzni inženjering >>

Odoo image and text block

Lista Solfins studenata

Svi polaznike koji su završili naše kurseve i stekli sertifikate možete pronaći na posebnoj stranici na našem sajtu:


Pogledaj listu naših polaznika