Proizvodnja bez crteža?
Usvojite nove trendove pre vaše konkurencije!
 
 

SolidWorks MBD


Ako pravite iste crteže kao nekada na tabli za crtanje, a kao medijum koristite 3D softver, možda treba da razmislite šta je to što vam najviše može unaprediti razvoj i proizvodnju sa najmanje ulaganja u narednih 6 meseci?

MBD (Model Based Definition) je novi pristup u definisanju svih informacija neophodnih za proizvodnju (dimenzije, tolerancije, dodatne specifikacije...) i kontrolu na samom 3D modelu, umesto kombinovani pristup gde imamo i 3D model i crtež.


Šta je jasnije i informativnije?

Kupac vam kaže: "Da li možete da izradite ovaj deo? Kada mogu da dobijem ponudu?" Vaša prodaja ne može da sagleda brzo da li se deo pravi deformacijom od lima ili se proizvodi rezanjem ili je možda odlivak? Zamislite koliko ljudi u vašoj firmi ne zna da čita tehničke crteže? Onima koji znaju treba sat vremena da sagledaju ovakav crtež i verovatno će propustiti neki bitan detalj vezan za cenu ili možda neku napomenu, toleranciju koja nameće dodatnu tehnološku operaciju ili izlazi iz okvira vaših mašinskih kapaciteta. Zamislite samo ako ovaj crtež treba da prođe kroz ruke ljudi iz prodaje, tehnologije, proizvodnje i kvaliteta, koliko je vremena potrebno za razumevanje crteža u čitavom lancu!

Ovo je MBD ili 3D PMI ili u prevodu definisanje svih informacija potrebnih za proizvodnju na 3D modelu proizvoda. MBD je skraćenica od Model Based Definition. 3D PMI je skraćenica od Product Manufacturing Information. Ovaj model je razumljiv nakon jednog minuta gledanja. Sve tolerancije koje najviše utiču na cenu su istaknute i vidljive, ostale dimenzije se nalaze na modelu i nije ih potrebno prikazivati. CAM softveri današnjice prepoznaju tolerancije na modelu i definišu adekvatnu tehnologiju automatski. Model je rađen u razmeri pa se za nedefinisane kote primenjuju tolerancije slobodnih mera. Softveri za upravljanje kordinatnim mernim mašinama i 3D skenerima u službi kvaliteta, razumeju tolerancije na 3D modelu. Vaša sekretarica u firmi razume ovakav prikaz proizvoda!

Odgovor:

Ne treba vam crtež. Iz 3D modela se ide u CAM softver gde se definišu tehnološke operacije i pred sobom u svakom trenutku imate tolerancije. Brže se snalazite, manja je mogućnost da se nešto propusti i napravi škart. Operater na mašini dobija G-kod, na bazi koga CNC mašina izrađuje deo. Svima u firmi je 3D model dostupan preko mobilnog, tableta ili desktop računara i svi ga mogu gledati u 3D PDF formatu.

 
 

U svim pomenutim i mnogim drugim situacijama, nije vam potreban crtež. Zovite nas da zajedno sa vama napravimo simulaciju primene koncepta proizvodnje bez crteža i da zajedno napravimo softversko-hardversku konfiguraciju koja vam je potrebna.

Zakaži sastanak >>


Želite da saznate više informacija o SolidWorks MBD rešenju?

Posetite SolidWorks MBD stranicu.

Upravljajte svim projektima i resursima u vašoj firmi!
Eliminišite škart u proizvodnji, pomozite vašoj servisnoj službi i učinite vaše klijente zadovoljnim!