Projektovanje i montaža kablovskih setova u automobilskoj industriji
Solfins Wire Harnessing Design & Manufacturing rešenja

Industrija koja je kod nas uzela maha jeste montiranje kablovskih setova za automobilsku industriju. Međutim, zbog nepredvidivih izmena proces postavke i proizvodnje neprekidno su u izazovima da prate izmene, obezbede nove šeme i konfiguracije stolova i tabli za montažu kako bi postigli zadate rokove. 

Naši klijenti u autoindustriji: Leoni, Mei Ta, Johnson Electric, PKC Group, Yura, Lear, IGB Automotive, Sigit, FAD Metalac, Termometal Ada, Uniplast.. 

Solfins može da vam isporuči:

 • softverska rešenja za svaku od faza projekata kroz koje prolazi fabrika za montažu kablovskih setova - SolidWorks i/ili Dassault Systemes CATIA rešenja

 • rešenja za izradu svih alata i pribora - 3D štampa ili programiranje CNC mašina

 • konsalting, implementacija rešenja i tehnička podrška tokom celog vremena korišćenja

 • obuka vaših ljudi kroz programe Solfins 3D Akademije

Odoo - Sample 2 for three columns

Upravljanje dokumentacijom i izmenama

Solfins može isporučiti čuvanje i korišćenje svih fajlova direktno iz centralizovanog sistema omogućava automatsko ažuriranje povezane dokumentacije i praćenje izmena na svakom projektu u realnom vremenu, uz obezbeđene procese za efikasan timski rad i komunikaciju na projektu.

Odoo - Sample 1 for three columns

Elektrošemiranje i projektovanje 

Solfins isporučuje kompletna rešenja za elektrošemiranje ali i za 3D modelovanje za sve prateće potrebe u procesu proizvodnje - modelovanje nosača kablova, čitanje i eksport svih tipova fajlova za lokalnu proizvodnju, remodelovanje za brze izmene holdera, kanalica, itd.

Odoo - Sample 3 for three columns

Proizvodnja alata i pribora za montažu

Solfins je klijentima smanjivao troškove izrade nosača za kablove i po 10 puta, uz isto toliko skraćenje utroška vremena za početak novog projekta ili premošćavanje perioda dok ne stignu elementi stolova za montažu od dobavljača.

SolidWorks softverska rešenja za kabliranje u autoindustriji

unapredite efikasnost svojih procesa i projekata

Odoo image and text block

SolidWorks 3D CAD

Najpopularniji softver za mašinsko projektovanje obezbeđuje:

 • veliki broj već obučenih inženjera i tehničara za rad u softveru

 • domaćeg partnera za obuku i tehničku podršku tokom cele godine

 • modularno rešenje koje se lako nadogradi za svaku novu potrebu u kompaniji

 • jednostavno projektovanje, modelovanje, generisanje tehničke dokumentacije, izmene elemenata, kako u samim šemama tako i u pratećem priboru za stolove za montažu (držači holdera, šahtovi i nosači snopova, kanalice, itd)..

SolidWorks 3D CAD >

Odoo image and text block

SolidWorks PDM

Jedinstveno rešenje za upravljanje dokumentacijom i timski rad pruža vam:

 • centralizovano mesto za svu neophodnu dokumentaciju

 • interni sistem praćenja, unošenja i automatskog ažuriranja izmena

 • platformu za timski rad i komunikaciju na projektima

 • definisanje sastavnica sklopa i propagiranje izmena kroz sva povezana dokumenta u sistemu

SolidWorks PDM >

Odoo image and text block

SolidWorks Electrical

Specijalizovano rešenje za kabliranje i elektrošeme:

 • 2D i 3D elektrošemiranje

 • generisanje razvijenih šema i proračun dužina kablova

 • automatsko propagiranje izmena

2D i 3D elektrošemiranje >

SolidWorks Electrical >

Odoo image and text block

SolidWorks Manage

Aplikacija za menadžment procesa i projekata:

 • definisanje i praćenje efikasnosti uspostavljenih procesa

 • definisanje i praćenje projekata

 • kompletna preglednost svih tekućih procesa i projekata na jednom mestu

SolidWorks Manage >

VIDEO: Tutorijal za kablovske setove u automobilskoj industriji

 
 

CATIA i 3DEXPERIENCE platforma

Dassault Systemes rešenja u Srbiji

Odoo image and text block

Izaerite CATIA softversku instalaciju u skladu sa kompanijskim standardima

Vaš Kompanijski standard podrazumeva implementaciju CATIA softvera? Solfins je partner Dassault Systemes kompanije i možemo isporuči i kompletno softversko rešenje i to:

 • Stadnardne verzije CATIA softvera - CATIA V5, CATIA V6

 • CATIA 3DEXPERIENCE - cloud rešenje za veću fleksibilnost u izboru korisničkih pristupa i potrebnih aplikacija


Odoo image and text block

3DExperience Harness Manufacturing paket:

 • Ravanska forma kablovskog seta na jedan klik, ma koliko kompleksan bio 3D model...

 • Intuitivan "2D Harness" za grupisanje kablova, provodnika...

 • Kombinacija rada malo u 3D a malo u 2D okruženju omogućava preciznost u radu. Samim tim dobijanje kablovskog seta iz prve, kao i laku instalaciju i proizvodnju što rezultuje smanjenjem troškova...

 • Kompletna manipulacija konektorima i nosećim alatom i priborom...

Dassault Systemes rešenja za auto industriju >

Primer iz industrije: Suprajit, Indija implementacija 3DEXPERIENCE platforme

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

3D štampa holdera i pribora za proizvodnju kablovskih setova

smanjite troškove preko 10 puta

Primena 3D štampe u proizvodnji kablovskih setova

Napravite holdere, vođice, nosače kablovskih snopova za par sati umesto da čekate isporuku po nekoliko dana ili nedelja i to:

1. Bez većih investicija u mašinski pogon sa CNC mašinama i alatnicom

2. Bez kompromitovanja visokih standardna po pitanju bezbednosti na radu i zdravlja ljudi - 3D štampači su mašine koje rade bez buke, visokih napona, praškastog otpada i varničenja, bez izmena alata, bez direktnog kontakta operatera sa radnom površinom mašine i delova u toku proizvodnje, itd.

3. Bez komplikovanih mašina i dodatnih softvera - sa obukom koja traje 1 dan!
Odoo text and image block

3D štampači koje isporučujemo za vašu industriju

Odoo - Sample 1 for three columns

"In House" proizvodnja svih neophodnih komada

 • svi elementi za table i stolove za montažu

 • prototipovi i gotovi proizvodi

 • stezni alati i pribori za alatnicu

 • kontrolnici

 • alati za testiranje i kontrolu kvaliteta (pozicioniranje test komada na prese, kidalice, itd)

Jedan paket štampača pokriće potrebe više sektora u kompaniji, uz minimum održavanja i operativnih troškova.

Odoo - Sample 2 for three columns

Dramatično smanjenje troškova i rokova

Ne morate čekati isporuku novih setova nedeljama i mesecima i plaćati visoke troškove isporuke u tehnologijama štampe koje su nekoliko puta skuplje od rešenja koja su vam dostupna u Srbiji. 

Čak i kada ste uslovljeni određenim dobavljačem 3D štampa će vam poči da svakodnevno rešavate tekuće probleme u izmenama i održavanju pogona štampom zamenskih elemenata, rezervnih delova, privremenih komada koji će omogućiti da proizvodnja teče po planiranim rokovima dok ne stignu komadi koje morate da koristite..

Odoo - Sample 3 for three columns

Specijalni zahtevi

Određene aplikacije zahtevaju i posebne karakteristike materijala u pogledu visoke preciznosti, otpornosti na habanje, tačnosti dimenzija, sitnih detalja, itd. 

Kažite šta vam je za neku aplikaciju primarno i mi ćemo predložiti rešenje!

Uštedite vreme i budžet implementacijom 3D štampe kod vas u kompaniji:

Napomena:

Na tržištu postoji veliki "izbor" 3D štampača - više tehnologija, desetine brendova i stotine mašina.. Solfins zastupa nekoliko najpoznatijih svetskih brendova i može da isporuči odgovarajuće rešenje u skladu sa vašim budžetom, primenom i drugim zahtevima u pogledu svih drugih zahteva. 

Ne gubite vreme istražujući i ne rizikujte svoj budžet na investiciju koja neće rešiti vaš problem zato što je rešenje neadekvatno - pozovite nas i pomoći ćemo vam u izboru, pokazaćemo vam studije slučaja naših implementacija u srodnim kompanijama, dati u ruke delove da sami procenite šta vam završava posao..

Mašinska obrada holdera, portova, nosača i pribora

pokretanje novih i ubrzanje postojećih CNC mašina

Odoo image and text block

Solfins rešenja za CNC mašine

Solfins rešenja za CNC mašine isporučuju vrednost bez obzira na primenu ili kapacitet vaše mašinske obrade:

 • ako imate jednu, ili dve-tri CNC mašine, ključno je postići efikasnost i smanjiti operativne troškove što znači obezbediti što veći stepen automatizacije kompleksnih procesa pripreme CNC obrade - to jeste, programiranja CNC mašine kako bi se zadržala fleksibilnost kompanije u pogledu radnog mesta operatera, skraćenje obuke novih ljudi, itd.

 • ako imate celu alatnicu i zavidan mašinski park za svoje potrebe, implementacija Solfins rešenja za CNC mašine podići će efikasnost vašeg pogona u dovoljnoj meri da uštedite na kupovini naredne mašine - ne morate obezbediti prostor, novog obučenog čoveka, nove setove alata, napajanje, itd.

 • komunikacija sa dobavljačima - generišite gotove G-kodove i proširite krug potencijalnih dobavljača koji mogu da izrade deo povoljnije ali im nedostaju resursi u pogledu softverskih rešenja da vaše fajlove pretvaraju u putanje alata za izradu gotovih proizvoda u par minuta

Solfins isporučuje rešenja za CNC programiranje nevezano od:

 • proizvođača mašina - radili smo programiranje preko 40 tipova mašina

 • upravljanja na mašini - Fanuc, Siemens, HaaS, itd.

 • kapaciteta i zapremine mašine - male i velike mašine

 • kompleksnosti mašine - od 2,5D do šestoosnih i SWISS Type mašina

 • materijala koji se obrađuju - plastika, metali, drvo, itd.

Solfins rešenja za mašinsku obradu:

 • SolidCAM programiranje CNC mašina

 • integracija sa SolidWorks softverom

 • obuka ljudi kroz programe Solfins 3D Akademije

 • tehnička podrška u svakom trenutku

 • izrada postprocesora za vaše mašine i komade

SolidCAM programiranje CNC mašina >

Top-Down modeliranje - prednosti
Primer referenciranja rupa za vijke