SolidWorks reverzni inženjering
SolidWorks Scan to 3D
Odoo CMS - a big picture
 
 

Uvoz oblaka ili mreže tačaka sa 3D skenera ili digitajzera i kreiranje površinskih i zapreminskih (solid) modela.

SolidWorks Scan to 3D se koristi za uvoz podataka, odnosno, oblaka tačaka sa 3D skenera. Koristeći napredne mogućnosti za rad sa površinama i modula za 3D skeniranje, možete veoma brzo da optimizujete i zagladite sve površine i od njih kreirate zapreminski model.

Taj model možete doraditi, menjati, deformisati i pristupiti izradi alata ili radioničke dokumentacije.

Brzo od oblaka tačaka do 3D CAD modela!

 
 

Kreiranje tela od oblaka tačaka

 
 

Scan to 3D

Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

Scan To 3D - rešenje za reverzni inženjering, dostupno je već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>  

SolidWorks u industriji ultrazvučnog zavarivanja
Primena SolidWorks softvera u kompaniji Telsonic Ultrasonic