SolidWorks Simulation - Solfins klijenti
Primena SolidWorks Simulation-a u industriji

Metalac - Gornji Milanovac

Odoo image and text block

SolidWorks Flow Simulation i Metalac Bojler

Simulacija procesa grejanja i hlađenja vode u bojlerima. Variranje termoizolacionih materijala, debljina limova, pozicija i oblika grejača. Simulacija takozvane termostat analize, gde se postatra vremenski interval između gašenja grejača i paljenja nakon dostizanja gornje i donje granične temperature. Uticaj pritiska, temperature i strukturnih nosećih elemenata na konstrukciju bojlera. 


Uticaj pritiska u ekspres loncu na deformaciju poklopca.

Dimenzionisanje ručki tiganja za dobru krutost i minimalne deformacije. 
 

Solfins - Beograd

Odoo image and text block

Pogledajte naše projekte!

Mi nudimo softver ali smo u isto vreme njegovi korisnici. Klijenti nas angažuju zato što kroz saradnju sa nama uspevaju da dobiju brojne inovacije, a naš rad je nagrađivan priznanjima na svetskom nivou i potpisnici smo nekoliko patentnih prijava za tehnička rešenja. 

Uspešni smo jer koristimo 3D CAD i Simulacione alate u svim fazama razvoja proizvoda. Koristimo ih brže i bolje od drugih. To nam daje mogućnost da ispitamo veliki broj iteracija, bez izrade prototipova, što nam omogućava da usvojimo najoptimalnije rešenje!

Proračun i optimizacija robotskog manipulatora

Izvedeno rešenje

Robotska ruka sa krevetom za pacijenta. Ruka se sinhronizuje sa gornjim protonskim topom koji zapravo vrši tretman pacijenta i uništava kancerogeno tkivo.

Izvedeno rešenje

Veoma je važno da deformacija robotske ruke i gornjeg protonsog topa bude mala i da se omogući precizno pogađanje i uništavanje loših ćelija u tkivu zahvaćenom tumorom, bez uništavanja zdravog tkiva.

Projektovanje i optimizacija protonskog topa

Odoo image and text block

Projektovanje podsistema i optimizacija protonskog topa za tretman bolesnika obolelih od tumora

Cela konstrukcija je bila teška preko 200 tona, što je jednako težini Kipa slobode! Konstrukcija se obrće oko pacijenta i oslanja na rolerima, čiji očekivani radni vek treba da bude preko 10 godina bez zastoja. Na konstrukciju su montirani izuzetno teški magneti čija se pozicija mora držati u uskim tolerancija kako bi funkcija uređaja bila ispravna. Klučni deo proračuna se odnosio na držanje ugiba ispod nedozvoljene granice.

Ovakav projekat se nije mogao završiti kroz ručne proračune, iskustvo ili osećaj. Iskustvo svakako nismo imali ali smo imali petlju i poznavanje SolidWorks Simulation alata i sa njim smo projekat uspešno završili. Uređaj već godinama uspešno radi i do sada nismo dobili povratnu informaciju da nešto nije bilo u redu iako se od nas tražilo da dimenzionišemo ključne komponente za radni vek duži od 10 godina :)

Odoo image and text block

3D CAD Model konstrukcije

Plavom bojom su prikazani magneti od kojih svaki teži više tona. Sa desne strane se vidi konzolni prepust koji je bio kritičan po pitanju deformacije.

Sa leve strane se vidi veliki točak prečnika preko 4 metara, koji se kortlja na valjcima, čiji je životni vek bio pod znakom pitanja, zbog moguće pojave zamora materijala.

Obzirom da se za jedan tretman pacijenta cela konstrukcija okrene nekoliko pute zbog prenosnog odnosa između velikog točka i valjčića, sami valjci se okrenu viliki broj puta, samim tim imaju veliki broj sinusoidnih opterećenja i rasterećenja.

Sa desne strane smo imali manji točak prečnika oko 2 metra, koji se takođe oslanja na 6 valjaka. Obzirom da je zbog veličine konstrukcije i netačnosti izrade, geometrija valjaka bila sporna, kao ulazni zahtev za proračun bio je i analiza buričastog oblika i optimalnog radijusa buričastog valjka koji daje najduži radni vek.

Izveštaj i proračun deformacija na konstrukciji (PDF) >

Proračun deformacija grede ili konzole je nešto što smo učili u školi i znamo da proračunamo analitički. Ako imamo složenu prostornu konstrukciju, koja nije osno simetrična a okreće se oko određene ose, onda imamo veliki broj situacija i položaja konstrukcije koje treba uzeti u obzir i to je jednostavno nemoguće uraditi bez alata kakav je SolidWorks Simulation!

Izveštaj i proračun radnog veka (PDF) >

Suština Simulacionog softvera je da projektujete radni vek vaših delova u mašini. konstrukcija nikada ne treba da bude suviše dobra, već dobra onoliko koliko je to dovoljno za tržište i vaše kupce. Dobar konstruktor je onaj čiji će delovi otkazati nakon garantnog roka i to će biti predviđeno u pratećem uputstvu za održavanje sa katalogom rezervnih delova, gde se sugeriše ciklus zamene i osigurava biznis sa rezervnim delovima za vašu firmu.

Projektovanje i proračuni manipulatora za automatsko nastavljanje cevi za bušenje na naftnim platformama

Odoo image and text block

Izazovi u projektu

Nafta se buši tako što se alat za bušenje montira na cev dužine 10m, kada se izbuši rupa dubine 10m, prva cev se preko navojnog spoja nastavlja drugom cevi i tako sve do nekoliko kilometara u dubinu ili čak je moguće da se sve cevi u nizu upravljaju i skreću tako da se pravi sistem poput korena drveta koji izvlači naftu iz širokog pojasa oko bušotine. 

Zamislite ako se navojni spoj ne pritegne na traženi obrtni moment? Šta se dešava sa kilometrima cevi koje ostaju zarobljene u zemlji. Jedan dan zastoja koji izazove zastoj na opremi, može da košta u rasponu od 10000-50000$ dnevno!

Cela zemljana bušotina mora da bude mobilna i da se zapakuje na kamion, koji dovozi opremu na mesto bušenja, izvodi bušenje koje traje 2-4 nedelje i onda se sve ponovo zapakuje na kamion i seli na novu lokaciju bušenja. Sva oprema na platformi zbog toga mora da bude mobilna, lagana i da zauzima malo prostora. Oprema treba da radi na -40 i +50 stepeni celzijusovih.

Sile i momenti kojima se oprema izlaže su neverovatno veliki, pritisci i sile koje pravi hidraulika su na nivou par stotina bara. Uz sve to oprema mora da bude lagana za servisiranje i zamenu delova i kada je napolju -20 stepeni i kada operateri nose debele radne rukavice!

 
 

Pored toga što smo do sada učestvovali na projektima velikog broja podristema koji se koriste na naftnim platformama, predmet ovog projekta je uređaj koji potpuno automatski zavija cevi na potrebni obrtni moment.

Zamislite 10 km duboku rupu, to je 1000 cevi od 10m, svaku treba zaviti i kada se dostigne dubina, vaditi i odvijati svaku, zatim se ceo postupak ponavlja sa većim prečnikom cevi i većim "glodalom", zbog ogromnih obrtnih momenata. nakon toga se u izbušenu rupu uvacuje 10km cevi (Casing), koje su prečnika samog otvora kako se zid rupa ne bi obrušio. Ceo taj mukotrpni posao obavlja naš uređaj za koji smo dobili priznanje za najinovativnije rešenje u američkoj industriji nafte i gasa u 2015. godini.

Iako pre toga nismo imali velikog iskustva u ovoj industriji inovaciju je omogućila simulacija svakog svakog segmenta projekta!

Kupci opreme često žele da se uređaj za zavrtanje montira na različite tipove manipulatora koji su prikazani na donjim slikama.

 
 

Manipulator 1 - simulacija koncepta

Nakon skiciranja osnovnog koncepta moguće je proveriti gabarite i radne hodove, uz proračun otpora islonaca i dimenzionisanje cilindara, motora i uležištenja.

 
 

Manipulator 2 - simulacija koncepta

Kartezijanski manipulator i polazni koncept, koji je u završnoj izvedbi modifikovan nakon intenzivnih proračuna i simulacija. Svakom bloku na prikazanim skicama je moguće dodati težište i masu na bazi čega se radi dimenzionisanje.

 
 

Manipulator 3 - simulacija koncepta

Napušteni konceptualni model, koji je u finalnoj izvedbi prevaziđen i zamenjen drugačijom izvedbom.

 
 

Manipulator - dodatne simulacije u kasnijoj fazi sa ažuriranom procenom težine

Odoo - Sample 1 for three columns

Manipulator - provera rezultata simulacije u SolidWorks softveru sa ručnim proračunom daju identične rezultate i grafikone

Odoo - Sample 2 for three columns

Model jedne od izvedbi

Odoo - Sample 3 for three columns

Model jedne od izvedbi

Odoo - Sample 1 for three columns

Manipulator 1

Odoo - Sample 2 for three columns

Manipulator 2

Odoo - Sample 3 for three columns

Manipulator 3

Izvedeno stanje

Intezivni proračuni svih sistema

Segment uređaja za zavrtanje

Odoo - Sample 1 for three columns

Deo unutar odlivka ima integrisana dva konstruisana hidraulička cilindra koji rade na pritiscima od 250+ barai svaki daje silu pritiska na cev od 50 tona.

Odoo - Sample 2 for three columns

Deo je toliko odgovoran i kompleksan da je samo za planiranje njegove izrade i izradu radioničke dokumentacije trebalo više od dve nedelje.

Odoo - Sample 3 for three columns

Pored deformacija, bilo je potrebno proveriti naponsku sliku i površinske pritiske na kontaktima sa drugim delovima.

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

Deo na koji se oslanja cilindar koji ostvaruje traženi obrtni moment

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

Izrada uputstva za korišćenje - SolidWorks Composer >

IZRADA MARKETINŠKOG I PRODAJNOG MATERIJALA (FOTO i VIDEO)

Odoo CMS - a big picture


 
 

Projekat specijalnog mehanizma na barži

Odoo CMS - a big picture

Poklapanje ručnih proračuna sa simulacijom u SolidWorks Motion softveru

 
 

Sa ovom inicijalnom skicom smo dimenzionisali veći deo konstrukcije

 
 

Simulacije u odmakloj fazi konstrukcije

Odoo image and text block

Projekat simulacije i optimizacije konstrukcije IML robota za kompaniju Inmold iz Požege

Vidi projekat IML robota >

Imamo još mnogo projekata i materijala, ali imamo i dosta posla da sve to prezentujemo u ovom trenutku. Ostanite sa nama, prijavite se na newsletter i dolazite na naš sajt često jer svakodnevno postavljamo nove informacije

Ako želite da primenite simulacione pakete kod vas u firmi, javite se. imamo dobar softver i najbolje ljude u industriji da vas obuče i podrže!

Zatraži ponudu za simulacione pakete >
Telsonic Ultrasonic - Kać

Odoo image and text block

SolidWorks Simulation

Karakteristično za primenu SolidWorks simulacionih modula u kompaniji Telsonic je to što njihovi inženjeri koriste ovaj alat svaki dan po ceo dan!

Ono što većina kompanija u svetu pokušava da izbegne u radu svojih mašina i uređaja je rezonanca. Kompanija Telsonic pokušava upravo suprotno, obzirom da njihov proizvod radi samo ako dođe do rezonance i to kontrolisane, kada se oblik oscilovanja poklapa sa zahtevima tehnološkog procesa ultrazvučnog zavarivanja.

Naime Telsonic projektuje opremu i alate (sonotrode) za ultrazvučno zavarivanje, koje rade samo kada pobuda od strane generatora frekvencije izazove rezonancu i sonotroda zavibrira u longitudinalnom pravcu tako da u dodiru sa delom ili delovima koji se zavaruju dovede do generisanja toplote, koja topi plastiku i dovodi do njenog spajanja.


Detaljna priča o projektima 
kompanije Telsonic >>

Intel projekt - Beočin/Francuska

Odoo image and text block

SolidWorks Simulation i Intel Projekt

Projektni tehnički zahtevi složenih zavarenih metalnih konstrukcija koje primenu nalaze u građevinarstvu često zahtevaju verifikaciju napona i deformacija i da li su očekivane vrednosti u skladu sa striktnim tehničkim zahtevima.

Zahvaljujući činjenici da kompanija Intel projekt iz Beočina svoje proizvode plasira isključivo na EU tržišta, projektovanje konstrukcije u skladu sa svim regulativama je od vitalnog značaja.

SOLIDWORKS Simulation softver omogućio je identifikaciju najopterećenijih zona u konstrukciji kao i proveru i proračun zavarenih spojeva.

Ako želite da primenite simulacione pakete kod vas u firmi, javite se. imamo dobar softver i najbolje ljude u industriji da vas obuče i podrže!

Zatraži ponudu za Simulacione pakete >>

Odoo image and text block

Obuka za simulacije

Kao što ste videli u gornjim primerima, Solfins inženjering obilato koristi simulacije za svoje projekte, ali i za usluge simulacija i proračuna za projekte naših klijenata.

Sertifikovani predavači, sa tim praktičnim iskustvom, drže obuke za simulacije, i standardne, ali i prilagođene vašim proizvodima i projektima, u okviru naše 3D Akademije. 

3D Akademija >

Koliko košta projektovanje novog dela?
Koliko štedite ako iskoristite postojeći?