Markforged Mark X Sinter 2

3D štampa metala - Postprocesiranje

Markforged peć za siterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, skoro pet puta veće zapremine od Sinter 1. Ova peć je pogodna za sinterovanje najvećih delova koji mogu izaći iz Markforged Mark X štampača za metal.   

Odoo image and text block

Markforged Sinter 2

  • Radna zapremina: 22.283 cm3

Ovaj uređaj služi kao 1 od 3 dela kompleta za Markforged 3D štampu metala, uz:

  • Markforged Mark X 3D štampač metala

  • Markforged Wash 1 jedinicu za pranje štampanog komada i pripremu za sinterovanje.

Alternativa ovom uređaju je Markforged Sinter 1 skoro pet puta manje radne zapremine.

Tvoja nova mašina?

Dizajniraj i proizvodi bez ikvakvih ograničenja! 

Traži cene za 3D štampače metala

Dodatna oprema

Komplet za 3D štampu i Post procesiranje komada

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Mark X

Markforged Mark X 3D štampač metalnih komada originalnom modifikovanom FDM/FFF tehnologijom u kojoj je metalni prah zarobljen u plastičnom filamentu koji se uklanja u procesu sinterovanja.

Markforged Mark X

Odoo - Sample 2 for three columns

Sinter 1

Markforged peć za sinterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, radne zapremine 4.760 cm3. Namenjena za sinterovanje komada srednje veličine i serija manjih delova.

Markforged Sinter 1

Odoo - Sample 3 for three columns

Wash 1

Markforged uređaj za pripremu štampanog komada sa metalnim prahom u plastičnom filamentu za proces sinterovanja metala. Proces se sastoji iz delimičnog uklanjanja plastičnog veziva metalnog praha uz ostavljanje poroznog komada kako bi plastika mogla da napusti komad u procesu sinterovanja, a peć za sinterovanje trpela što manje nečistoća. 

Markforged Wash 1