SolidCAM

HSS Modul

High Speed Surface Machining of Localized Surfaces

High Speed Surface obrada površina

SolidCAM's HSS predstavlja skup strategija za predzavšnu i završnu obradu  Omogućava potpunu kontrolu putanja alata na površinama koje je teško obraditi drugim strategijama obrade koje se recimo nalaze u HSM modulu. Kao krajnji rezultat korisnik dobija glatku putanju alata sa vrhunskim kvalitetom obrađene površine

Kao opcija je potrebna gotovo smim kompanijama koje se bave obradom i primenljiva je za sve tipove delova, od jednostavnih do složenih.

Svima onima koji imaju HSM modul, HSS obrada je koristan dodatak koji se koristi kao dopuna u situacijama koje su ilustrovane na donjim slikama.

Ukoliko vam je za vaš proizvodni program zadovoljavajuć 2.5D modul Solidcama, a samo ponekada imate delove koji nisu prizmatični, HSS modul je pristupačniji po ceni i moguće ga je koristiti bez HSM modula u takvim situacijama.


 

Odoo text and image block

HSS Strategije

Odoo - Sample 1 for three columns

Parallel Cuts

Strategija sa paralelnim kretanjima i koja sadrži tri podvarijante paralelnih kretanja u zavisnosti od površine na kojoj se primenjuje: Linear za ravne površine, Hatch (za blago zakošene površine) i Constant Z (za strme površine).

Odoo - Sample 2 for three columns

Parallel to Curve

Strategija obrade selektovane površine pri čemu su kretanja paralelna selektovanoj krivoj koja je najčešće jedna od ivica površine.

Odoo - Sample 3 for three columns

Parallel to Surface

Slična prethodnoj strategiji ali je razlika u tome što se su putanje paralelne zamišljenom preseku radne površine i površine vodilje.

Odoo - Sample 1 for three columns

Perpendicular to Curve

Suprotno Prallel to Curve strategiji. Ovde su putanje upravne na krivu vodilju.

Odoo - Sample 2 for three columns

Morph between Curves

Strategija u kojoj definišemo dve krive vodilje pri čemu se putanja alata prilagođava obliku početne i krajnje krive vodilje po radnoj površini obezbeđujućo konstantno opterećenje alatal.

Odoo - Sample 3 for three columns

Morph between Surfaces

Slična prethodnoj strategiji sa osnovnom razlikom što ovde biramo površine vodilje umesto kriva vodilja. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Projection

Upotrebljava se za obradu unutrašnjih zaobljenja, obaranja ivica, i graviranja na 3D površinama. Putanje alata predstavlja jedan prolaz po prostornoj 3D krivoj po definisanom uglu u odnosu na površinu.

Odoo - Sample 2 for three columns

Gouge Checking - Provera kolizije

Funkcionalnost koja se nalazi unutar svake HSS strategije i predstavlja mogućnost definisanja kolizije alata sa površinama susednim radnoj površini koju obrađujemo.

Odoo - Sample 3 for three columns

Advanced Linking

Funkcionalnost unutar svake HSS operacije koja omogućava kontrolu nad povezivanjem susednih putanja alata kako bi se izbeglo nepotrebno izdizanje alata i obezbedila kontinualnost putanje.

Odoo image and text block

 

  • Kolizija kontrole obuhvata pored alata i same nosače alata.

  • Postoje posebne strategije unutar kontrole kolizije koje omogućavaju izbegavanje određenih zona na komadu.

  • Takođe je upotrebom specijalnih glodala kao što su T glodala i Lilipop glodala moguće obraditi zone na negativnom nagibom površine (undercut areas). 

SolidCAM - Ubrzaj svoje mašine!

Solfins isporučuje konsalting, implementaciju, obuku, podršku, postprocesore...