Markforged Metal X

3D štampa metala


Jedinstven proces 3D štampe metala FDM tehnologijom

Najpristupačnija štampa metala većih dimenzija na tržištu - uz mogućnost proizvodnje olakšanih ("šupljih") delova zatvorene spoljašnje površine.

Štampajte čelike jednostavno kao plastiku!

Odoo CMS - a big picture
Odoo - Sample 1 for three columns

Originalan proces 3D štampe metala

Za razliku od standardnih metal štampača koji "vare" metalni prah laserima, Markforged koristi FDM tehnologiju gde je metalni prah "zarobljen" u plastičnom filamentu što proces čini jednostavnijim, čistijim i bezbednijim, uz značajne uštede materijala s obzirom da nema otpadaka.

Odoo - Sample 2 for three columns

Kompletno rešenje

Pored samog uređaja za 3D štampu, komplet čine i uređaj za "pranje" plastičnog filamenta i uređaj za sinterovanje metalnih komada za dobijanje 99,99% čistoće. Markforged EIGER softver skaliraće dimenzije štampe kako bi kompenzovao skupljanje u procesu pranja i sinterovanja.

Odoo - Sample 3 for three columns

ADAM tehnologija štampe

 ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufactoring) je tehnologija na raskrsnici 3D štampe i injekcionog brizganja metala - nov način štampe metala u 4 koraka: dizajn i softverska priprema za štampu, 3D štampa, sinterovanje i gotov komad (uz opciju dodatne obrade).

Revolucija 3D štampe metala

 
 

Markforged metali

Štampajte metal koji već koristite

Odoo - Sample 1 for three columns

Dostupni materijali

 • Inconel 625

 • H13 Tool Steel

 • D2 Tool Steel

 • A2 Tool Steel

 • 17-4 PH Stainless Steel

 • Bakar

Odoo - Sample 2 for three columns

Materijali u pripremi

Markforged trenutno vrši završna testiranja na još nekoliko vrsta metala karakterističnih za industriju:

 • Nerđajući čelik: 316L

 • Aluminijum: 6061, 7075

Odoo - Sample 3 for three columns

Najčistija metal štampa

Zahvaljujući tome što je metal zarobljen u plastični filament, možete da proizvodite direktno komade od metala u čistom procesu:

 • bez metalnog praha, uz jednostavnu manipulaciju materijalom na koturu,

 • bez otpada, i bez rizika po bezbednost na radu.

 
 

Direktna proizvodnja komada od bakra

Umesto skupog procesa proizvodnje delova koji su elektro i toplotni provodnici, primenite tehnologiju direktne 3D štampe bakra u Markforged tehnologiji.

Pored komada od bakra za bilo koju primenu, možete štampati i elektrode za EDM i tačkasto zavarivanje..

3D štampa bakra >

 
 

Markforged EIGER softver

Originalno softversko rešenje dizajnirano za Markforged mašine kao garancija za kvalitet štampanih komada.

Softversko rešenje:

 • jednostavan korisnički interfejs

 • predefinisani optimalni parametri prema geometriji, dimenzijama i željenim karakteristikama komada

 • jednostavno podešavanje parametara u definisanim okvirima za garantovani nivo kvaliteta štampe

 • upravljanje jednom mašinom, grupom mašina ili farmom štampača (fleet management)

 • komunikacija sa serverskom instalacijom za detaljne proračune i moćne simulacije procesa štampe...

Odoo image and text block

+ Markforged Blacksmith softverski dodatak

Markforged Blacksmith softver je specijalizovani ad-on za metal štampu koji služi kao dvosmerni most između inicijalnog 3D modela i štampanog komada sa glavnim zadatkom da, prema rezultatima test primeraka štampe, automatski optimizuje inicijalni model tako da se dobije preciznija štampa i da se postigne ponovljivost delova sa ujednačenim karakteristikama. 


Markforged Eiger softver >

Tvoja nova mašina?

Dizajniraj i proizvodi bez ograničenja! 

Traži cene >>
 
 

Brzi uvod u Markforged metal štampu

U kratkov videu pogledajte:

 • Kako izgledaju mašine iz sistema koji koristi Markforged

 • Kako se vaš deo kreće od štampe do konačnog izgleda

 • Kako izgleda svakodnevni rad na ovom sistemu


 
 

Solfins seminar o Markforged metal štampi

Detaljan opis koncepta, procesa i hardvera:

 • saznajte sve o Markforged pristupu štampi metala koji kombinuje više tehnologija aditivne i klasične proizvodnje

 • pogledajte primere delova, u toku štampe, tokom posprocesiranja i krajnje rezultate

 • saznajte koja je očekivana preciznost, koje su mogućnosti dodatne obrade..


Odoo text and image block

Markforged Metal X

Glavne prednosti Markforged Metal X štampača:

 • mogućnost štampe komada zatvorene geometrije, sa olakšanom ispunom, bez potrebe da se ostavlja otvor za izbacivanje praha kao kod standardne SLS/DMP metal štampe

 • trostruko manja cena od konkurentskih uređaja i procesa

 • čistije i bezbednije radno okruženje bez praha jer je metal "zarobljen" u filamentu

 • odličan izbor metala koje možete štampati.


Markforged Metal X specifikacije >>

Postprocesiranje 3D štampanih delova

Odoo CMS - a big picture

Markforged jedinice za "pranje" (levo) i sinterovanje (desno)

Odoo - Sample 2 for three columns

Wash 1

Markforged uređaj za pripremu štampanog komada sa metalnim prahom u plastičnom filamentu za proces sinterovanja metala. Proces se sastoji iz delimičnog uklanjanja plastičnog veziva metalnog praha uz ostavljanje poroznog komada kako bi plastika mogla da napusti komad u procesu sinterovanja, a peć za sinterovanje trpela što manje nečistoća.

Markforged Wash 1 > 

Odoo - Sample 1 for three columns

Sinter 1

Markforged peć za sinterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, radne zapremine 4.760 cm3. Namenjena za sinterovanje komada srednje veličine i serija manjih delova.

Markforged Sinter 1 > 

Odoo - Sample 2 for three columns

Sinter 2

Markforged peć za siterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, skoro pet puta veće zapremine od Sinter 1 - sa 22.283cm3 prostora za slaganje delova, odnosno za sinterovanje najvećih delova koji mogu izaći iz Markforged Metal X štampača za metal. 

Markforged Sinter 2 >