Softverska rešenja za proizvodnju

Unapredili smo proizvodnju za više stotina klijenata u Srbiji - pomoći ćemo i vama!

Solfins predstavlja softvere, alate i usluge koje će pokrenuti i ubrzati vaše CNC mašine i proizvodne procese..

CAM Softveri

Programiranje CNC mašina

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidCAM

Veoma populatno i sveobuhvatno rešenje za programiranje svih tipova CNC mašina. Softver je veoma rasprostranjen u svetu a u Srbiji ga je najzastupljeniji CAM softver, zbog svog kvaliteta ali i tehničke podrške Solfins tima. Bez obzira na CNC mašinu, mi vam možemo razviti SolidCAM postprocesor.

Saznaj više >

Odoo - Sample 2 for three columns

Delmia CAM

Delmia CAM je najnovije i najsavršenije CAM rešenje kompanije Dassault Systemes, to je naslednik CATIA CAM softvera i integrisan je u 3DEXPERIENCE platformu. Postoje cloud i on-premise verzije. Pogledajte kako izgleda budućnost programiranja robota i CNC mašina.

Saznaj više >

Odoo - Sample 3 for three columns

Catia CAM

Softversko rešenje za programiranje CNC mašina, za sve korisnike Catia V5 softvera. Najprirodnija tranzicija od konstrukcije do proizvodnje je kada nemate konverziju između softvera i kada radite u istom korisničkom okruženju.

Catia V5 >

Odoo - Sample 1 for three columns

Programiranje robota - Delmia 3DEXPERIENCE Robotics

Programiranje industrijskih robota za mašinsku obradu ali i za poslove manipulacije i zavarivanja. Delmia je integrisana sa CATIA i SOLIDWORKS CAD softverima i radi pod okriljem moćne 3DEXPERIENCE platforme.

Saznaj više >

Odoo - Sample 2 for three columns

Planiranje procesa proizvodnje i montaže - DELMIA Process Planning

Bez obzira da li želite da definišete tehnološke sastavnice (MBOM), rute po kojima se odvija tok izrade delova ili montaže ili želite da sve te operacije prikažete na vremenskoj osi i simulirate kompletan proces u virtuelnom okruženju,..

Saznaj više >

Ostala softverska rešenja

Optimizujte troškove i ubrzajte svoje proizvodne procese

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks Inspection

Kontrola kvaliteta je sastavni deo svake roizvodnje i automatizacija u kreiranju planova kontrole je zadatak SOLIDWORKS Inspection softvera. Pored planova, Solfins tim ima rešenje i za evidenciju i statističku obradu rezultata merenja...

Saznaj više >