3DEXPERIENCE DraftSight

2D CAD kakav ste oduvek tražili!

DraftSight uvezan sa 3DEXPERIENCE platformom omogućava da radite, čuvate i delite informacije sa celim timom i spoljnim saradnicima i klijentima, sa bilo kog uređaja, bilo koje lokacije, u bilo kom trenutku. 

Na 3DEXPERIENCE platformi 2D CAD razvoj i upravljanje dokumentacijom postaje transparentno, lako dostupno, i neverovatno jednostavno za saradnju i komunikaciju na projektima.

 
 

DraftSight + 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE DraftSight je profesionalno 2D i 3D CAD rešenje za arhitekte, inženjere, projektante i konstrukture gde 3DEXPERIENCE nadgradnja standardnog softvera predstavlja dodatne alate za komunikaciju, prostor za deljenje i reviziju dokumenata, to jest, upravljanje projektom na način na koji želite. 

Sam softver omogućava jednostavni prelazak iz 2D planova u 3D modelovanje i nazad, dok platforma obezbeđuje jednostavnost saradnje i smanjenje troškova nastalih preklapanjima, greškama, pogrešnim informacijama za izvođenje, itd. 

DraftSight softver sa 3DEXPERIENCE platformom, pored standardnih funkcionalnosti desktop verzije, dodaje alate i aplikacije za saradnju i komunikaciju na projektima, bezbedno čuvanje i upravljanje dokumentacijom, kao i prezentaciju klijentima sa bilo kog uređaja, na bilo kojoj lokaciji.

DraftSight sa 3DEXPERIENCE platformom u tri slike

Drafstight + komunikacija + upravljanje projektom

Odoo - Sample 1 for three columns

2D CAD razvoj projekata

  • sve funkcionalnosti izabranog DraftSight paketa

  • prostor za deljenje dokumenata na platformi

  • jednostavna sinhronizacija radne i predstavljene verzije za prikaz ažuriranih dokumenata
Odoo - Sample 2 for three columns

Komunikacija

  • interna komunikacija učesnika na projektu kroz dodatne savremene alate poput onih sa društvenih mreža, chat aplikacija, itd.

  • jednostavna komunikacija sa klijentima - pošaljite link umesto printskrinova u 10 rezolucija sa nepretraživim napomenama koje stoje na samim .jpg/.png fajlovima..

  • omogućite svim učesnicima projekta da markiraju detalje i upisuju napomene direktno na ažurnoj verziji

Odoo - Sample 3 for three columns

Upravljanje projektom

  • lako pretvorite napomene u izvršne zadatke

  • definišite proces pregledanja, odobravanja, revizija

  • jednostavno pratite izvršenje zadataka i istoriju izmena

  • otklonite sve nesuglasice na projektu - završite projekte brže i kvalitetnije, uz transparentnost i zadovoljstvo klijenata kakvo nikad pre nije bilo moguće

Šta donosi 3DEXPERIENCE?

(a nemaju standarni CAD softveri)

Odoo - Sample 1 for three columns

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM >>

Budite sigurni da su vaši dragoceni crteži i dokumentacija sigurni - bez dodatno ulaganja u IT infrastrukturu i podršku.

Smanjite nesuglasice i greške na projektima tako što ćete omogućiti svim učesnicima (inženjerima, prodaji, klijentima) da sa bilo koje lokacije i bilo kog uređaja unesu komentare i u hodu rešavaju sve probleme.

Budite sigurni da se uvek radi na poslednjoj, aktuelnoj verziji projekta, jer rad na 3DEXPERIENCE platformi podrazumeva uvek jedan zajednički izvor ažurnih informacija.

Odoo - Sample 2 for three columns

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA >>

Alati koji idu uz korisničke uloge na 3DEXPERIENCE platformi omogućavaju jednostavno, neopterećujućuje i nestrukturno planiranje i izvršavanje zadataka.

Upravljajte ključnim fazama projektovanja i proizvodnje definišići lako proces rada sa važnim okidačima za narednu fazu - odobrenja, revizije, provere, itd.

Pratite lako i jednostavno upravljajte izmenama na projektu.

Odoo - Sample 3 for three columns

3DEXPERIENCE PLATFORMA >>

Jednostavno pristupite crtežima, dokumentima, modelima, zadacima i svim relevantnim informacijama celog projekta ili poslovanja na jednom mestu.

Povežite sve učesnike i ubrzajte prelazak iz faze projektovanja u fazu izvođenja.

Unapredite organizaciju rada korišćenjem savremenih alata za saradnju u realnom vremenu koje koriste i najefikasnije industrije danas.

DraftSight + 3DEXPERIENCE platforma webinar

 
 

Više od 2D CAD softvera.. Mnooogo više..

3DEXPERIENCE DraftSight nije samo još jedna od verzija DraftSight softverskih paketa - već potpuno novo iskustvo rada i saradnje na projektima koje na jednostavan, pregledan i intuitivan način, na jednom lako dostupnom mestu, objedinjuje desetine alata koji vas usporavaju u poslu. Zamislite da umesto print screen-a, na kom zaokružujete detalj, pa šaljete mejlom, pa se čujete telefonom dok gledate u isti ekran.. jednostavno pošaljete link aktuelne verzije na kojoj možete da radite markup, unošenje napomena, konverziju napomena u taskove za izvršenje, da definišete odobrenje i reviziju - i da se sve to ne dešava u više paralelnih kanala koje treba uz milion provera spojiti u jednu konačnu verziju - već se dešava na jednom jedinom izvoru za svaki projekat.

Sadržaj 3DEXPERIENCE DraftSight ponude

Rad na daljinu sa bilo koje lokacije i uređaja

Komunikacija na nivou cele firme

Skladištenje i upravljanje dokumentacijom

Planiranje projekata i lako delegiranje poslova kroz taskove

Deljenje dokumentacije sa dobavljačima, podizvođačima i kupcima

Rešenje za upravljanje poslovnim procesima 

DraftSight softverski paketi

Pogledaj i naruči >