Solfins aplikativni inženjeri su na osnovu svog višegodišnjeg iskustva i rada sa velikim brojem klijenata izdvojili nekoliko korisnih saveta i edukacionih uputstava za sve SolidWorks korisnike u Srbiji i okruženju. Pored materijala besplatno dostupnog na Solfins sajtu, za proširivanje znanja o SolidWorks softveru Solfins preporučuje brojne internet resurse (MySolidWorks portal, YouTube,...).

Napomena: Korisni saveti i edukaciona uputstva će se kontinualno dodavati.

SolidWorks unapređenja

SolidWorks 2019 >>

Svi noviteti u verziji SolidWorks 2019.


SolidWorks 2018 >>

Svi noviteti u verziji SolidWorks 2018.


SolidWorks 2017 >> 

Svi noviteti u verziji SolidWorks 2017.


SolidWorks 2016 >> 

Svi noviteti u verziji SolidWorks 2016.


40 SolidWorks unapređenja u jednoj deceniji (2007-2017) >>

Svaka nova verzija SolidWorks-a donosi nekoliko stotina unapređenja, ali koliko se SolidWorks stvarno promenio u prethodnih 10+ godina pogledajte na Solfins blogu.

Automatizovano popunjavanje zaglavlja crteža i sastavnica

Odoo image and text block

Jedan od najčešćih zahteva Solfins klijenata jeste automatizovano popunjavanje zaglavlja crteža i sastavnica kako sklopova, tako i zavarenih (Weldment) konstrukcija.

Solfins aplikativni inženjeri pripremili su detaljno besplatno uputstvo koje Vas može naučiti kako da dodate atribute vašim 3D modelima i kako da vrednosti dodeljenih atributa automatski prikažete na potrebnoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (zaglavljima crteža i sastavnicama).

Ukoliko želite napredniji nivo automatizacije i unapređen metod rada za Vaš tim inženjera, Solfins vrši implementaciju SolidWorks PDM i Manage rešenja za upravljanje dokumentacijom i svim tehničkim i tehnološkim procesima u vašoj kompaniji.

Upravljanje dokumentacijom - SolidWorks PDM >>

Upravljanje dokumentacijom i procesima - SolidWorks Manage >>

Kreiranje dijaloga za dodeljivanje atributa >>

Prvi korak predstavlja kreiranje personalizovanog SolidWorks dijaloga koji omogućava SolidWorks korisnicima da dodele atribute svojim 3D modelima.


Izrada templejta crteža >>

Sledeći korak predstavlja izrada templejta SolidWorks crteža i mapiranje atributa iz dijalog prozora na SolidWorks crtežu.


Izrada templejta sastavnice >> 

Završni korak predstavlja izrada templejta sastavnice, pri čemu se ostvaruje veza atributa 3D modela i same sastavnice. 

Razna SolidWorks uputstva

Tab&Slot Sheet metal funkcija >>

Detaljnije se upoznajte se i testirajte Tab&Slot Sheet metal funkciju predstavljenu prvi put u SolidWorks-u 2018.


Snimanje i upisivanje SolidWorks podešavanja >>

Uputstvo namenjeno korisnicima koji žele da snime SolidWorks podešavanja u zasebnom fajlu na računaru. Snimljena podešavanja se kasnije mogu primeniti (upisati) na SolidWorks-u instaliranom na bilo kom računaru.