Solfins aplikativni inženjeri su na osnovu svog višegodišnjeg iskustva i rada sa velikim brojem klijenata izdvojili nekoliko korisnih saveta i edukacionih uputstava za sve SolidWorks korisnike u Srbiji i okruženju. Pored materijala besplatno dostupnog na Solfins sajtu, za proširivanje znanja o SolidWorks softveru Solfins preporučuje brojne internet resurse (MySolidWorks portal, YouTube,...).

Napomena: Korisni saveti i edukaciona uputstva će se kontinualno dodavati.

Automatizovano popunjavanje zaglavlja crteža i sastavnica

Jedan od najčešćih zahteva Solfins klijenata jeste automatizovano popunjavanje zaglavlja crteža i sastavnica kako sklopova, tako i zavarenih (Weldment) konstrukcija.

 

Poboljšanje performansi pri radu sa velikim sklopovima

Veliki sklopovi su hardverski i softverski najzahtevniji proces rada u SolidWorks-u. Rad na velikim sklopovima može biti veoma frustrirajući za konstruktore jer previše vremena gube na otvaranje fajlova, rebuild, manipulacija modelom je spora, a mogu se i desiti iznenadna rušenja softvera. Čak ni napredni korisnici SolidWorks-a često nisu svesni da uz vrlo malo truda mogu uštedeti veliku količinu vremena, ali i živaca...

 

Provera grešaka u sklopovima

Pre nego što projekat uđe u fazu izrade dokumentacije, proverite svoje sklopove:

 • Detekcija kolizija 
 • Detekcija preklapanja
 • Provera poravnanosti susednih otvora, rupa i navoja

Novi alati u Weldment okruženju

Verzija SolidWorks 2019 nam donosi novi set alata unutar Weldment okruženja koji značajno mogu ubrzati konstruktore.  Osnovna razlika u odnosu na tradicionalne metode kreiranja Weldment konstrukcija je način generisanja novih članova.

 

Povećavanje produktivnosti - Pravilna metodologija modeliranja delova u SolidWorks-u

Da li je primetan pad produktivnosti pri otvarajnu delova ili pri osvežavanju modela (rebuild) ? Da li sam proces modeliranja delova utiče na učinak? Ili možda učinak definiše ponavljanje sličnih radnji? Sve ove kriterijume bi trebalo uzeti u obzir kada se razgovara o produktivnosti konstruktora i o performansama delova.

 

Top-Down modeliranje sklopova

Sklopovi u SolidWorksu se mogu graditi na 2 načina:  Bottom-Up  - zastupljeniji pristup kod koga se prvo kreiraju zasebni delovi koji se ubacuju u sklop, pa se onda pozicioniraju pomoću Mate alata; Top-Down - pristup u kome se delovi grade unutar assembly okruženja. Korišćenjem ovog pristupa veze i dimenzije se vezuju direktno za druge komponente unutar sklopova.

 

Analizirajte performanse vašeg sklopa

U pojedinim slučajevima, SolidWorks korisnici koji rade sa velikim sklopovima čak i sa najoptimalnijim SolidWorks podešavanjima i najboljim hardverom se suočavaju sa izuzetno lošim performansama i stabilnošću. U ovim slučajevima potrebno je izvršiti analizu 3D modela, jer je on najčešće uzrok za probleme ovog tipa.

 

Modovi otvaranja velikih sklopova

U pojedinim slučajevima, SolidWorks korisnici koji rade sa velikim sklopovima čak i sa najoptimalnijim SolidWorks podešavanjima i najboljim hardverom se suočavaju sa izuzetno lošim performansama i stabilnošću. U ovim slučajevima potrebno je izvršiti analizu 3D modela, jer je on najčešće uzrok za probleme ovog tipa.

 

Tab&Slot Sheet metal funkcija

Detaljnije se upoznajte se i testirajte Tab&Slot Sheet metal funkciju predstavljenu prvi put u SolidWorks-u 2018.

 

Import STL modela u SolidWorks softver

SolidWorks korisnici se danas sa Mesh geometrijom često sreću, čak i u svakodnevnom radu, pa je iz tog razloga u okviru ovog bloga razmatran proces importovanja Mesh geometrije u SolidWorks 3D CAD softver. Mesh fajlovi se najčešće kreiraju za potrebe 3D štampe, razmene dokumentacije, ili se pak dobijaju kao fajlovi koje generiše 3D skener.

 

Kreiranje velikih postrojenja-Facility Layout

SolidWorks korisnici se danas sa Mesh geometrijom često sreću, čak i u svakodnevnom radu, pa je iz tog razloga u okviru ovog bloga razmatran proces importovanja Mesh geometrije u SolidWorks 3D CAD softver. Mesh fajlovi se najčešće kreiraju za potrebe 3D štampe, razmene dokumentacije, ili se pak dobijaju kao fajlovi koje generiše 3D skener.

 

Napredni alati za uvoz geometrije

Da bi smo završili neki projekat vrlo često preuzimamo 3D modele iz drugih softvera. Ti modeli su predstavljeni u vidu bloka na kojem ne možemo vršiti bilo kakve modifikacije. Najčešće je jednostavnije ponovo modelirati deo, ali SolidWorks ima i za ovakve situacije rešenje.

Tehnika dobijanja razvijenog stanja kod nepravilnih delova od lima

Neretko se dešava da je neke delove od lima "nemoguće" izraditi kroz Sheet metal okruženje tj. ne možemo doći do željenog razvijenog stanja. U ovom blogu je opisana tehnika korišćenja SPLIT alata pre nego što se deo prebaci u Sheet-metal okruženje.  

 

Konfigurisanje baze standardnih delova

Najčešća greška koja se javlja kod korisnika SolidWorks Toolbox baze standardnih delova je što korisnici nisu svesni lokacije te baze i što je ne tretiraju kao važnu lokaciju, poput lokacije gde se skladišti tehnička dokumentacija vezana za projekte i proizvode. Standardnu lokaciju koja se dobija prilikom instalacije softvera treba postaviti da bude u okviru vaših projekata i potrebno ju je bekapovati i pravilno nadograđivati sa novim verzijama softvera. Ako se pridržavate ovih par preporuka, nikada više nećete imati problema u radu!

Pametne komponente

Ovo je tehnologija koju za sada jedino nudi SolidWorks i predstavlja mogućnost da standardne delove iz naše baze definišemo ne samo sopstvenim osobinama već i načinom ugradnje i povezivanja sa drugim delovima sklopa, pa ubacivanjem „pametne“ komponente u projekat ona odmah nalazi svoje mesto povezujući se (zavrtnjima, spojnicama itd.) sa ostatkom modela, ili urezuje rupe za navoje, žljebove i sl. da bi se pravilno ,,ugradila”.

Poređenje dokumenata

Urađena je konstrukcija, tehnologija i alati. Neko vam javi da je došlo do izmene! Kako da znate šta od tehnologije treba ažurirati i kolika vas izmena čeka na alatima. Lakim poređenjem crteža ili 3D modela SolidWorks Professional vam daje izveštaj o razlikama dve verzije crteža, modela, sastavnice...

Sastavnice -  Bill of Materials (BOM) alat

SolidWorks poseduje mogućnost automatskog generisanja sastavnica složenih sklopova, međutim kako bi svi podaci bili pravilno formatirani i prikazani u skladu sa korisničkim zahtevima, potrebno je obezbediti:


 • Pravilno izmodeliran sklop u SolidWorks softveru

 • Pripremljen templejt sastavnice i

 • Izvršiti potrebna podešavanja u SolidWorks "Bill of Materials" funkciji

Preuzimanje SolidWorks Weldment profila

Po izvršenoj instalaciji SolidWorks softvera na Vašem računaru, inicijalno je prisutan mali broj standardnih profila u Weldment okruženju, odnosno u alatu Structural Member.  Dodatne baze standardnih profila možete besplatno preuzeti sa interneta i to direktno iz SolidWorks softvera. 

Kreiranje i referenciranje nestandardnih Weldment profila

Ukoliko potrebni profil ne postoji u standardnim bazama moguće je napraviti sopstvenu bazu profila.

Napredni alati za analizu tehnologičnosti i povećanje produktivnosti

SolidWorks je godinama unazad za svoje napredne korisnike razvijao niz naprednih alata koji olakšavaju rad i podižu produktivnost. Poređenje delova, crteža, provera geometrije, analiza debljine zidova, provera simetričnosti, napredna selekcija i još mnogo toga...

Provera internih CAD standarda

Provera i verifikacija gotove dokumentacije korišćenjem ovog alata postaje veoma jednostavan proces. Desetine crteža, stotine kota, atributa ili anotacija se proveravaju i automatski prilagođavaju standardima kompanije za samo nekoliko sekundi.

Task scheduler - Dodatak za automatizaciju procesa

Alat koji povećava produktivnost tako što odlaže i automatski radi procese koji opterećuju računar i nepotrebno troše vreme konstruktora. Korisnik SolidWorksa jednostavnim postupkom zadaje zadatke koje SolidWorks sam ispunjava nakon radnog vremena.

TreeHouse - Planiranje strukture proizvoda/konstrukcije

Dodatni alat koji se može startovati nezavisno od SolidWorksa. Omogućava grafički prikaz i izgradnju hijerarhijske strukture pre nego što se počne sa izgradnjom modela. Sa ovim alatom može se uraditi sledeće:

 • Dodavanje postojećih fajlova u hijerarhijsku strukturu

 • Dodavanje novih fajlova u hijerarhijsku strukturu

 • Izmena atributa (Custom Property ) fajlova

 • Dodavanje konfiguracija

 • Suppress-ovanje komponenti

Cams  - aplikacija za kreiranje bregastih parova

Cams je veoma korisna dodatna aplikacija ukoliko se bavite kreiranjem bregastih mehanizama.  Dolazi kao dodatak Toolbox paketu i omogućava kreiranje dela kroz aplikaciju koja vodi korisnika korak po korak. Na kraju procesa, odabirom create opcije dobijamo gotov 3D model.