Cilj ove stranice je da na jednom mestu omogući svim SolidWorks 3D CAD i SolidWorks PDM korisnicima besplatan pristup brojnim korisnim uputstvima na Solfins sajtu. Na ovoj stranici možete pronaći korisna uputstva i vodiče iz sledećih oblasti:

 • Instalacije, nadogradnje i reparacije SolidWorks softvera (3D CAD, PDM, eDrawings,...)

 • Vodiče kroz SolidWorks online resurse

 • Procedure za polaganje SolidWorks sertifikata

 • Hardverske preporuke za SolidWorks i još mnogo toga...


Rešenja raznih SolidWorks problema

Zbog obima, centralna stranica za rešenja raznih SolidWorks problema je izdvojena i dostupna je klikom na link ispod.

Rešenja SolidWorks problema - centralna stranica >>


Proširite vaše SolidWorks znanje

Zbog obima, centralna stranica sa SolidWorks edukativnim materijalom je izdvojena i dostupna je klikom na link ispod:

SolidWorks edukativni materijal - centralna stranica >>


Ukoliko ne možete da pronađete potrebno tehničko uputstvo, predlažemo vam da dodatno pretražite Solfins blog ili pak kontaktirate Solfins tehničku podršku.

Instalacije, nadogradnje i reparacije softvera

Odoo image and text block

Iako većina Solfins klijenata napredno koristi SolidWorks 3D CAD softver, većini korisnika procedura instalacije samog softvera predstavlja veliku nepoznanicu.

U ovom bloku možete pronaći SolidWorks uputstva za instalaciju, uninstall-aciju, nadogradnju (upgrade) na novu verziju, aktivaciju i deaktivaciju licenci sledećih SolidWorks softvera:

 • Standalone i Network SolidWorks 3D CAD klijenata i svih srodnih klijentskih SolidWorks softvera (npr. Visualize)

 • Aktivacija i deaktivacija SolidWorks licenci

 • Klijentska instalacija SolidWorks PDM-a

 • Serverske komponente mrežnog (Network) SolidWorks softvera

 • eDrawings softvera i još mnogo toga...

Instalacije softvera

!VAŽNO! - Na svakom računaru na kojem je instaliran SolidWorks potrebno je izmeniti pojedine Registry vrednosti u skladu sa uputstvom ispod. Ukoliko se Registry vrednosti ne izmene, SolidWorks prijavljuje nedostatak RAM memorije što dovodi do izuzetno nestabilnog rada softvera.

Preporuka je da uputstvo ispod obavezno primenite na vašim računarima na kojima je instaliran SolidWorks.


SolidWorks-u nedostaje RAM memorije >>Preuzimanje SolidWorks instalacije >>

Uputstvo namenjeno svim SolidWorks korisnicima, bez obzira na tip licence.


SolidWorks 3D CAD Standalone instalacija >>

Uputstvo namenjeno korisnicima čije prve četiri cifre SolidWorks (Standalone) licenci glase - 9000.


SolidWorks 3D CAD klijentska Network instalacija >>

Uputstvo namenjeno korisnicima čije prve četiri cifre SolidWorks (Network) licenci glase - 9010.


SolidWorks PDM instalacija >>

Kompletno uputstvo namenjeno korisnicima koji žele da instaliraju SolidWorks PDM na neki od sledeća dva načina:

 • Zajedno sa SolidWorks softverima

 • Nezavisno od SolidWorks softvera


eDrawings instalacija >>

Uputstvo namenjeno svim korisnicima, čak i onima koji ne koriste SolidWorks.Aktivacije i deaktivacije softvera

SolidWorks online licenciranje >>

SolidWorks online licenciranje korisnicima pruža fleksibilnost da SolidWorks koriste na više računara bez potrebe za deaktivacijom i aktivacijom licence svaki put kada žele da koriste drugi računar.


Aktivacija SolidWorks Standalone licence >>

Uputstvo namenjeno korisnicima čije prve četiri cifre SolidWorks (Standalone) licenci glase - 9000.


Deaktivacija SolidWorks Standalone licence >>

Uputstvo namenjeno korisnicima čije prve četiri cifre SolidWorks (Standalone) licenci glase - 9000.Nadogradnja softvera


Nadogradnja SolidWorks standalone softvera >>

Uputstvo namenjeno korisnicima čije prve četiri cifre SolidWorks (Standalone) licenci glase - 9000.


Nadogradnja SolidWorks Network klijentskog softvera >>

Uputstvo namenjeno korisnicima čije prve četiri cifre SolidWorks (Network) licenci glase - 9010.


Nadogradnja SolidWorks Network mrežnog softvera >>

Uputstvo namenjeno korisnicima čije prve četiri cifre SolidWorks (Network) licenci glase - 9010.Reparacije softvera


Reparacija SolidWorks softvera >>

Uputstvo namenjeno svim SolidWorks korisnicima kojima softver ne funkcioniše u skladu sa očekivanjima.


Uninstall-acije softvera

 

Clean Uninstall SolidWorks-a >>

Uputstvo namenjeno svim SolidWorks korisnicima koji žele da uklone SolidWorks softver sa računara.

SolidWorks online resursi

Odoo image and text block

Pored samog softvera, SolidWorks korisnici imaju na raspolaganju i brojne online resurse koji im omogućavaju da:

 • Unaprede svoje znanje u SolidWorks-u

 • Registruju svoju SolidWorks licencu

 • Preuzmu besplatne 3D CAD modele

 • Preuzimaju SolidWorks instalacije i drugi koristan sadržaj

 • Priključe se u konverzacijama na oficijelnom SolidWorks forumu

Pristup ovom i drugom sadržaju SolidWorks korisnicima je omogućen kroz MySolidWorks Portal i SolidWorks Customer Portal.

MySolidWorks portal je namenjen svim SolidWorks i ne-SolidWorks korisnicima, dok je SolidWorks Customer Portal namenjen samo korisnicima sa kupljenim SolidWorks licencama. 

Vodiči kroz SolidWorks online resurse

Kreiranje SolidWorks ID naloga >>

Uputstvo za kreiranje jedinstvenog SolidWorks naloga koji omogućava pristup MySolidWorks i SolidWorks Customer portalu.


Vodič kroz MySolidWorks portal >>

Uputstvo koje korisnike bliže upoznava sa materijalom dostupnim na MySolidWorks portalu.


Vodič kroz SolidWorks Customer portal >>

Uputstvo koje korisnike bliže upoznava sa materijalom dostupnim na SolidWorks Customer Portalu. U izradi.

SolidWorks sertifikacija

Odoo image and text block

SolidWorks korporacija omogućava SolidWorks korisnicima da zvanično verifikuju svoje SolidWorks znanje u vidu internacionalno priznatih sertifikata koje izdaje direktno SolidWorks korporacija. Polaganje sertifikata se vrši preko interneta.

Benefiti sertifikacije su višestruki:

 • Verifikacija i unapređivanje postojećeg znanja

 • Svršeni studenti sa SolidWorks sertifikatima imaju veće mogućnosti za posao u Srbiji i inostranstvu...

SolidWorks sertifikaciju prepoznaju čak i Solfins klijenti od kojih većina poseduje CSWP sertifikat koji je i najprepoznatljiviji u industriji.  Ukoliko želite da se istaknete poželjno bi bilo da postignete ekspertski nivo odnosno CSWE sertifikat.

Polaganje sertifikata se plaća. Korisnici na godišnjem SolidWorks održavanju mogu polagati ispite besplatno.

SolidWorks sertifikacija

Procedura generisanja kodova za ispite >>

Solfins klijenti koji se nalaze na godišnjem SolidWorks održavanju imaju pravo na besplatno polaganje SolidWorks sertifikata.


Procedura polaganja SolidWorks ispita >>

Uputstvo koje korisnike bliže upoznava sa procesom polaganja bilo kog SolidWorks ispita.

Razna korisna SolidWorks uputstva

Odoo image and text block

Solfins aplikativni inženjeri su za sve SolidWorks korisnike i Solfins klijente kreirali i druga brojna korisna SolidWorks uputstva koja se ne mogu svrstati ni u jednu specifičnu kategoriju, ali opet mnogim SolidWorks korisnicima mogu znatno olakšati svakodnevne aktivnosti.

Neke od oblasti pokrivene ovim uputstvima su:

 • Preporučeni računari i hardver za SolidWorks korisnike

 • Procedura snimanja SolidWorks podešavanja

 • Proces referenciranja SolidWorks fajlova, i još mnogo toga...

Razna SolidWorks uputstva

Preporučeni računari i hardver za SolidWorks >>

Ukoliko želite da kupite pravi računar za SolidWorks, pogledajte uputstvo iznad.


Snimanje i upisivanje SolidWorks podešavanja >>

Uputstvo namenjeno korisnicima koji žele da snime SolidWorks podešavanja u zasebnom fajlu na računaru. Snimljena podešavanja se kasnije mogu primeniti (upisati) na SolidWorks-u instaliranom na bilo kom računaru.