3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 647 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 713 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 1089 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 807 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1202 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 1477 views 3DExperience

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1180 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

BESPLATNA CATIA V5 STUDENTSKA LICENCA

септембар 2018 — 1551 views Catia V5kursevi i obuke

Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT)

август 2018 — 1617 views kursevi i obukesheet metalSolidWorks