3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW)

мај 2020 — 679 views kursevi i obukeSolidWorks

DELMIA V5 Robotics

септембар 2019 — 887 views Delmia

SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF)

август 2018 — 1537 views kursevi i obukeSolidWorks

SolidWorks Piping – projektovanje cevovoda u SolidWorks softveru (PIPE)

август 2018 — 2086 views kursevi i obukeSolidWorks

Projektovanje kalupa i alata za livenje - SolidWorks Mold (MOLD)

август 2018 — 3155 views kursevi i obukeSolidWorks

Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD)

август 2018 — 1643 views kursevi i obukeSolidWorks

Proračuni i simulacije - SolidWorks Simulation (FEA)

август 2018 — 1429 views kursevi i obukeSimulation FEA FEMSolidWorks

Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT)

август 2018 — 1898 views kursevi i obukesheet metalSolidWorks

Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW)

август 2018 — 2845 views kursevi i obukeSolidWorks

Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW)

август 2018 — 5215 views kursevi i obukeSolidWorks