3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF)

август 2018 — 1313 views kursevi i obukeSolidWorks

SolidWorks Piping – projektovanje cevovoda u SolidWorks softveru (PIPE)

август 2018 — 1851 views kursevi i obukeSolidWorks

Projektovanje kalupa i alata za livenje - SolidWorks Mold (MOLD)

август 2018 — 2822 views kursevi i obukeSolidWorks

Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD)

август 2018 — 1405 views kursevi i obukeSolidWorks

Proračuni i simulacije - SolidWorks Simulation (FEA)

август 2018 — 1221 views kursevi i obukeSimulation FEA FEMSolidWorks

Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT)

август 2018 — 1588 views kursevi i obukesheet metalSolidWorks

Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW)

август 2018 — 2470 views kursevi i obukeSolidWorks

Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW)

август 2018 — 4716 views kursevi i obukeSolidWorks