3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF)

август 2018 — 1011 views kursevi i obukeSolidWorks

SolidWorks Piping – projektovanje cevovoda u SolidWorks softveru (PIPE)

август 2018 — 1485 views kursevi i obukeSolidWorks

Projektovanje kalupa i alata za livenje - SolidWorks Mold (MOLD)

август 2018 — 2323 views kursevi i obukeSolidWorks

Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD)

август 2018 — 1033 views kursevi i obukeSolidWorks

Proračuni i simulacije - SolidWorks Simulation (FEA)

август 2018 — 1012 views kursevi i obukeSimulation FEA FEMSolidWorks

Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT)

август 2018 — 1244 views kursevi i obukesheet metalSolidWorks

Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW)

август 2018 — 1967 views kursevi i obukeSolidWorks

Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW)

август 2018 — 4056 views kursevi i obukeSolidWorks