3D print & scan

Sve o 3D štampi i 3D skeniranju na jednom mestu - mašine, materijali, saveti, tutorijali

3D štampa maketa - Funkcionalne prednosti

јануар 2019 — 353 views 3D Print | 3D štampa

3D štampa maketa - Osnovne prednosti

јануар 2019 — 212 views 3D Print | 3D štampa

Bojenje 3D štampanih delova

јануар 2019 — 302 views 3D Print | 3D štampaMarkforged

3D štampa maske i kostima za maskenbal

децембар 2018 — 689 views 3D Print | 3D štampaSindoh

Markforged 3D štampani kompoziti lakši a jači od aluminijuma

децембар 2018 — 383 views 3D Print | 3D štampa3D štampačMarkforged

Proizvodne mašine koje su 5 puta efikasnije od vaših

децембар 2018 — 610 views 3D Print | 3D štampa3D štampač

3D štampa maketa mašinskih proizvoda za sajmove i prezentacije

децембар 2018 — 403 views 3D Print | 3D štampa

Primena 3D štampe za proizvodnju kontrolnika u proizvodnji

децембар 2018 — 446 views 3D Print | 3D štampaMarkforged

3D Systems novi evropski demo centar za korisnike

3D štampa maketa - Elementi enterijera

децембар 2018 — 491 views 3D Print | 3D štampa

Farme 3D štampača

децембар 2018 — 516 views 3D Print | 3D štampa3D štampačdesktop 3D štampač

Primena 3D štampe za proizvodnju nakita

децембар 2018 — 570 views 3D Print | 3D štampa

3D štampa za marketing i promociju

новембар 2018 — 423 views 3D Print | 3D štampa3D štampač

3D Systems FabPro 1000

3D Systems Figure 4 Standalone

новембар 2018 — 401 views 3D Print | 3D štampa3D štampač3D Systems

3D štampa u procesu razvoja proizvoda i izrade prototipova

новембар 2018 — 402 views 3D Print | 3D štampa3D štampač

Primena 3D štampe u alatnicama, radionicama i proizvodnim pogonima

новембар 2018 — 531 views 3D Print | 3D štampa3D štampač

3D štampa u oblasti brizganja, duvanja i termoformiranja plastičnih proizvoda i ambalaže

новембар 2018 — 442 views 3D Print | 3D štampa

3D štampa i skeniranje na fakultetima i u školama

3D štampa za hobiste, male biznise i modelare

новембар 2018 — 861 views 3D Print | 3D štampa3D štampač