Mašinsko projektovanje i razvoj proizvoda

Solfins inženjering usluge i primeri projekata

Projektovanje i optimizacija IML robota u Inmoldu

мај 2021 — 513 views mašinsko projektovanjereference

Industrija nafte i gasa - Modularno vitlo za naftne platforme

Industrija nafte i gasa - Stezanje cevi za naftne bušotine

Industrija nafte i gasa - Podizanje cevi na naftne platforme

Industrija nafte i gasa - Sigurnosne kočnice za bubanj vitla

Industrija nafte i gasa - Automatsko stezanje naftnih cevi

Medicinski uređaji - Dizalica za podizanje i pomeranje pacijenata

Medicinski uređaji - Protonski top za lečenje raka (konzolni tip)

Medicinski uređaji - Protonski top za lečenje raka (Gantri tip)

Rešenja za automatsku montažu - Prenos više komponenti proizvoda

Projektovanje specijalnih mašina - Mašine za poluatomatsko punjenje keramičkih grejača

Projektovanje specijalnih mašina - Linija za lasersko zavarivanje

Projektovanje specijalnih mašina - Hidraulična presa

Solfins projekti, simulacije, proračuni i optimizacija proizvoda