Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije

јул 2019 — 36 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci

јун 2019 — 63 views PDMSolidWorks

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta

септембар 2018 — 409 views PDMSolidWorks

Procedura instalacije SolidWorks-a i PDM-a

септембар 2018 — 524 views PDMSolidWorks

Procedura instalacije PDM klijenta

септембар 2018 — 472 views PDMSolidWorks

Procedura dodavanja PDM Vault-a na računar

септембар 2018 — 388 views PDMSolidWorks