Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver

Hardverske preporuke za SolidWorks PDM Professional

април 2020 — 473 views hardwarePDM

Problem: PDF-ovi se ne generišu za fajlove koji u imenu imaju Š, Č, Ć, Đ i Ž karaktere

јануар 2020 — 413 views konverzijaPDM

SolidWorks PDM - brisanje lokalnog cache-a

август 2019 — 435 views PDM

Uputstvo za brisanje PDM klijenta i čišćenje Registry baze nakon deinstalacije

јул 2019 — 478 views instalacijaPDMSolidWorks

Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci

јун 2019 — 421 views PDMSolidWorks

eDrawings prikaz nedostaje u PDMu

април 2019 — 533 views PDMSolidWorks

Priprema računara za instalaciju PDM klijenta

септембар 2018 — 897 views PDMSolidWorks

Procedura instalacije SolidWorks-a i PDM-a

септембар 2018 — 1263 views PDMSolidWorks

Procedura instalacije PDM klijenta

септембар 2018 — 1039 views PDMSolidWorks

Procedura dodavanja PDM Vault-a na računar

септембар 2018 — 828 views PDMSolidWorks