WEBINAR: Softversko rešenje za mehatroniku (VIDEO)

3D CAD, PCB, upravljanje projektom - Rezime Solfins seminara

Solfins je održao seminar posvećen mehatronskim proizvodima na Mašinskom fakultetu u Nišu maja 2019. godine i tu smo detaljno predstavili SolidWorks platformu kao kompletno rešenje za razvoj i projektovanje mehatronskih proizvoda. U ovom videu pogledajte opširni rezime ovog seminara..

SolidWorks platforma za razvoj mehatronskih proizvoda

 
 

Rešenja predstavljena na seminaru

saznajte više o pojedinačnim softverima pomenutim u videu