Izrada sklopova u SolidWorks 3D CAD softveru

Ubacivanje podsklopa u nadređeni sklop

Postoje različiti softveri na tržištu, u domenu izrade i sklopova SolidWorks je apsolutni lider. Pogledajte zašto svi koji imaju proizvode sa velikim brojem delova smatraju da sa SolidWorks softverom mogu da uštede i preko 30% vremena.