Konstruisanje delova od lima

SheetMetal

SolidWorks u svom osnovnom modulu sadrži moćne alate za izradu kompleksnih delova od lima. Nakon kreiranja modela, SolidWorks automatski daje razvijenu površ i uračunava deformacije usled savijanja (na osnovu podataka o debljini lima, radijusa noža za savijanje i ugla savijanja). Takođe na veoma jasan i jednostavan način se na crtežu prikazuje i smer savijanja, tako da se neće desiti da radnik napravi škart deo, zbog toga što nije razumeo dokumentaciju. Naročita produktivnost u radu se postiže upotrebom standardnih formi za ukrućenje, perforacija, otvora za ventilaciju i sl. Takođe sami možete napraviti biblioteku alata za formiranje lima, koje imate i koristite u vašoj firmi i onda ih koristiti za oblikovanje vašeg 3D modela na računaru.


Pored svih opcija za rad sa limom, koje retko koji drugi programski paket podržava, SolidWorks svojim jedinstvenim radnim okruženjem i lakoćom rada omogućava da svako nauči i najnaprednije opcije i da na taj način donese velike uštede firmi, kroz povećanu produktivnost i smanjen procenat škarta. SolidWorks podržava izvoz razvijenih mera u formatu razumljivom za sve CNC mašine za sečenje lima (plazma, probijačice, waterjet, laser...). Izlazna dokumentacija se može prilagoditi tako da postoje sve informacije potrebne za savijanje na apkant presama.

SheetMetal

 
 

SheetMetal