06. DELMIAWorks IMP Foundation Manufactured Inventory.mp4

Termin "Inventory" u DelmiaWorks softveru označava modul za upravljanje artiklima ili Item Master. U opštem smislu ova lekcija govori o upravljanju informacijama vezanim za artikle koji se proizvode. Namena Inventory modula je upravljanje zalihama i svim ostalim informacijama vezanim za cene, ali i proizvodne troškove artikala sa definisanjem finansijskih konta kroz koja će se pratiti finansijsko stanje zaliha.

Pregledi
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website