10. DELMIAWorks IMP Foundation Sales Orders

Sales Order predstavlja jednu porudžbinu od kupca koja može da sadrži u sebi više artikala i za svaki artikal da ima vezane parcijalne isporuke. Sales Order je mesto gde prodaja definiše sve uslove koji su dogovoreni sa kupcem, a proizvodnja ovaj dokument tretira kao svoj krovni radni nalog iz koga softver kasnije automatski kreira radne naloge za svaki artikal, njegove sastavne delove, pojedinačne tehnološke operacije. Može se kreirati manuelno ili se transformisati iz ponude nakon potvrde posla od strane kupca. Sales order može da se veže za proizvoljan Workflow koji pre puštanja u proizvodnju zahteva da više ljudi u sistemu proveri podatke i da svoje odobrenje za čitavu lavinu koju potvrđeni Sales Order kreira za vas. Zato nemojte da vas mrzi da budete detaljni i pedantni na ovom nivou jer na bazi ulaznih informacija iz ovog dokumenta softver mnogo toga dobrog radi za vas i umesto vas!

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.