16. DELMIAWorks IMP Foundation Purchase Orders

DelmiaWorks će vam reći šta treba da poručite, koje su vam količine i kada potrebne, od koga to možete nabaviti a na vama je da sve te informacije pretočite u porudžbenice ka vašim dobavljačima u skladu sa poslovnom politikom kompanije po pitanju tokova novca, raspoloživog magacinskog prostora, potencijalnih rabata od dobavljača i rokova isporuke. Ako radite u nabavci ili radite posao nabavke, na ovom mestu osiguravate da cela firma može da se osloni na podatke koje ste uneli.

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.