DELMIAWorks MFG Foundation Assembly Line Clearance

Assembly Line Clearance je opciona procedura za proizvodne operacije koje zahtevaju da supervizor odobri početak operacije. To znači da operater ne može samostalno da otpočne operaciju bez supervizora. U većini firmi i procesa se ova opcija možda i neće koristiti ali je dobro da znate da postoji i da možete nekada da je upotrebite.

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.