DELMIAWorks MFG Foundation ASSY Dispatch Lists

Dispatch Lista predstavlja redosled operacija ili radnih naloga koji operater dobija kada se uloguje na radni centar. Funkcionalnost pripada Assembly Data aplikaciji i daje pregled radniku šta treba da radi i u kom redosledu. Radnik uz sve informacije za rad, dobija i dokumentaciju i crteže koji su mu potrebni.

Ako dođe do promene prioriteta, radnik jednostavno nastavlja da radi jer ono što su planeri promenili u sistemu je operaterima u proizvodnji odmah vidljivo. Na samoj listi se vrši prijava proizvedene količine, dok sistem meri vreme tako što se radnici paralelno prijavljuju na proces ili radni nalog kroz Time and Attendance aplikaciju kojoj se pristupa iz Assembly data aplikacije takođe.

Pregledi
2 Total Views
1 Members Views
171 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website