Odoo image and text block

Šta je godišnje održavanje?

Godišnje održavanje je sigurna investicija u vaše softversko rešenje jer garantuje poboljšanje operativne efikasnosti vaših inženjera zahvaljujući benefitima u vidu brzog rešavanja problema u radu, pristupu efikasnijim alatima u novijim verzijama softvera... Sama usluga godišnjeg održavanja se sastoji od dva dela.

Prvi deo usluge se odnosi na proizvođača softvera, koji kontinualno unapređuje softver, ugrađuje najnovije tehnologije u njega, prilagođava ga zahtevima klijenata i ispravlja sve uočene nedostatke. Dok je na održavanju, korisnik poseduje i pristup brojnim dodatnim resursima (baza znanja, edukacioni materijali, itd.).

Drugi deo usluge godišnjeg održavanja se odnosi na kompaniju Solfins, koja svojim klijentima pruža tehničku podršku u toku trajanja usluge godišnjeg održavanja.

Šta dobijate godišnjim održavanjem?

Tehnička podrška obezbeđena od strane firme Solfins.  Više detalja o podršci >>

Najnovijie verzije softverskih paketa. Svake godine na tržište izlazi nova verzija softvera. Pogledajte razlike i novosti u novim verzijama softvera.

Pored nove verzije koja unapređuje postojeće funkcije softvera, proizvođač u okviru vaše postojeće konfiguracije softvera ubacuje nove module i softverske pakete koje inicijalno niste kupili. Time se dodaje vrednost na vašu investiciju.

Na primer, nove verzije SolidWorks 3D CAD softverskih paketa sadrže i dodatne softvere koje korisnici sa paketom održavanja dobijaju besplatno uz svoje inicijalne pakete:

Redovne dopune softvera (Service Packs), koje u toku trajanja verzije softvera ispravljaju nedostatke i dopunjuju kompatibilnost sa drugim softverima i hardverom koji su objavljeni u međuvremenu.

Pomoć pri instalaciji i prelasku na nove verzije softvera, od strane kompanije Solfins.

Proširivanje mrežnih instalacija sa novim licencama i proizvodima (ovo nije moguće bez usluge godišnjeg održavanja).

Usklađenost softvera sa novim operativnim sistemima i hardverom.

Mogućnost nadogradnje softvera sa novorazvijenim funkcionalnostima i modulima. Treba vam nova funkcionalnost, prvo je neophodno da se vratite na godišnje održavanje, pa tek onda da doplatite za novu funkcionalnost.

Kompatibilnost i razmena informacija sa drugim softverima i ujedno sa vašim kupcima i dobavljačima. Iz verzije u verziju proizvođač softvera proširuje broj podržanih formata i poboljšava konvertor za nativne i neutralne formate (STEP, IGES, STEP242...).

Besplatno polaganje i sticanje zvaničnih CSWP sertifikata. Za klijente koji koriste usluge tehničke podrške pripremili smo kratko VIDEO uputstvo kako bi vam olakšali proceduru polaganja za neki od CSWP sertifikata, a koje se izvodi preko SolidWorks Certification Center portala.

Mogućnost postavljanja zahteva za unapređenje softvera.

Pristup My.SolidWorks portalu, koji predstavlja napredni pretraživač resursa za edukaciju, koji filtrira sve popularne sajtove (youtube, forumi, blogovi, SolidWorks baza znanja, help fajlovi, tutorijali itd.) i daje rezultate na jednom mestu. Sa Customer Portal pristupom otključane su i napredne pretrage.

24 časovni pristup mreži globalne tehničke podrške kroz pristup forumima i  bazama znanja na portalima proizvođača softvera.

Besplatno prisustvo na CAD/CAM radionicama, koje se organizuju jednom godišnje i predstavljaju dvodnevnu edukaciju za zaposlene kod naših klijenata.

Softver sa godišnjim održavanjem je najjeftinije rešenje za vašu firmu. Raskid ugovora o održavanju povlači za sobom plaćanje proteklog vremena provedenog bez ove usluge. Nakon 4 godine se softver plaća kao da ga ponovo kupujete! Razmišljajte sada da biste uštedeli kasnije!

Cena godišnjeg održavanja?

zatraži PONUDU >>