CATIA PRISMATIC MACHINING
Trajanje: 16 sati
Odoo image and text block

CATIA CAM obuka - Prismatic Machining

Naučite kako da definišete i upravljate NC programima za mašining delova uz pomoć prizmatičnih mašining tehnika u prismatic machining (PMG) workbench-u....


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

16 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

NC programerima

Opis:

Na kursu ćete naučiti kako da definišete i upravljate NC programima za mašining delova uz pomoć prizmatičnih mašining tehnika u prismatic machining (PMG) workbench-u. Naučićete da kreirate operacije za 2.5-osno glodanje, kako da koristite PMG funkcionalnosti za prizmatični mašining i prepravke

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Definišete operacije za prizmatični mašining
- Kreirate oblasti za prizmatični mašining i prepravke
- Definišete i modifikujete NC macros

Preduslovi:

CATIA V5 Fundamentals, Numerical Control Infrastructure

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE
Trajanje: 16 sati