3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 1929 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1341 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1104 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 939 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1237 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 878 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 955 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1052 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1171 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 979 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 826 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1039 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 920 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 836 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 900 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 821 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 1008 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1265 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 1001 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 841 views CAMCatiakursevi i obuke