CATIA V5 PRODUCT DESIGN
Trajanje: 8 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka - Product Design

Na kursu ćete naučiti da kreirate jednostavne strukture proizvoda i kako da dodate postojaće komponente i pravilno ih pozicionirate...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

8 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom ili nemačkom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

mašinskim inženjerima

Opis:

Naučićete kako da kreirate jednostavne strukture proizvoda i kako da dodate postojeće komponente i pravilno ih pocionirate. Biće pokazano kako da dodate nove delove i dizajnirate ih u kontekstu proizvoda. Takođe, naučićete kako da analizirate sklopove i osigurate koherentnost dizajna

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Kreirate nove proizvode i dodajete im komponente
- Pomerate komponente proizvoda pozicioniranjem uz pomoć constraints sklopa
- Modifikujete postojeću strukturu proizvoda
- Ditajnirate nove delove u kontekstu proizvoda
- Proveravate mehaničke osobine proizvoda i analizirate njihov stepen slobode
- Analizirate veze između delova i izvodite merenja

Preduslovi:

Upoznatost sa CATIA Part Design opcijama

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT
Trajanje: 12 sati