3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1211 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 1148 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 1042 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 1172 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA ADVANCED PART MACHINING

септембар 2018 — 1161 views CAMCatiakursevi i obuke