3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2023 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1404 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1148 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1285 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 928 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1005 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1097 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1226 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1037 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 867 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1083 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 963 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 887 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 938 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 871 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 1060 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1316 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 1039 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 889 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 854 views CAMCatiakursevi i obuke