Requirement management
Upravljanje projektnim zahtevima
 
 

Web aplikacija za definisanje projektnih zahteva

Samostalna aplikacija u okviru 3DEXPERIENCE platforme ali ima i integraciju sa ostalim aplikacijama i standardima (MS Word...)

Projektni zahtev definisan na ovakav način je pretraživ svim korisnicima sistema, moguće ga je referencirati sa projektnim zadacima, povezati sa mehaničkim ili elektro karakteristikama proizvoda kao i artiklom iz ERP sistema i time imati kompletnu sledljivost.

Projektni zahtevi vidljivi i u CAD strukturi proizvoda radi boljeg mapiranja geometrije sa specifičnim zahtevima kupca

Klasifikacija intelektualne svojine
Classification Management 3DEXPERIENCE