Solfins podrška

Tehnička uputstva i saveti za licence, rad softvera, hardver