Implementacija 3D softvera i tehnologija u namenskoj industriji

3D tehnologije kao osnov modernizacije domaće odbrambene industrije

Poslednjih decenija domaća namenska industrija prolazi proces modernizacije kroz implementiranje savremenih tehnologija koje se oslanjaju na takozvana 3D rešenja - kreiranje novih proizvoda i konverzija stare dokumentacija iz 2D crteža u 3D modele, prototipovanje proizvoda i proizvodnja alata tehnologijom 3D štampe, reverzni inženjering i unapređenje proizvoda za koje ne postoji dokumentacija pomoću 3D skenera, itd.

Odoo CMS - a big picture

Kao specijalizovana kompanija za implementaciju 3D tehnologija, koja uz to ima i veliko iskustvo u projektovanju kompleksnih proizvoda uz primenu simulacija u cilju optimizacije (performanski, redukcija mase, analiza zamora materijala i procena životnog veka proizvoda), Solfins 3D Kompanija sve vreme aktivno učestvuje u ovom procesu isporukom 3D softvera, 3D štampača, 3D skenera, pratećim uslugama, obukama i implementacijama.

Tražite rešenje za modernizaciju svoje organizacije?

Dokumentacija


konvertujte 2D arhivu u 3D modele

lako kreirajte tehničke crteže iz 3D modela

skenirajte proizvode koji nemaju originalnu dokumentaciju

kompletirajte proizvode sa nedostajućim delovima

Razvoj


Kreirajte nove proizvode u skladu sa zahtevima tržišta

dramatično smanjite troškove razvoja implementacijom 3d tehnologija

ubrzajte procese i osvojite brzo tehnologije koje se danas koriste u celom svetu

Tehnologija


Obezbedite kontinuirano visok kvalitet proizvoda

uredite komunikaciju drugih sektora sa proizvodnjom

smanjite škart, potrošnju resursa i razne operativne troškove 


Rešenja za razvoj proizvoda u namenskoj industriji

SolidWorks, CATIA i 3DExperience Platforma

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks 3D CAD

Najpopularniji softver za mašinsko projektovanje koji u Srbiji koristi preko 300 kompanija - Solfins klijenata, i preko 1.000 inženjera. 

Solfins 3D CAD >

Odoo - Sample 3 for three columns

CATIA

Najmoćniji softver za razvoj proizvoda koji predstavlja standard avio, auto i namenske industrije već 40 godina.

CATIA 3DEXPERIENCE >

Odoo - Sample 2 for three columns

3DEXPERIENCE

Platforma koja objedinjuje SolidWorks i Catia softver uz stotine alata za komunikaciju, upravljanje dokumentacijom i poslovanjem, praćenje projekata, itd.

3DEXPERIENCE platforma >

Odoo - Sample 3 for three columns

Ožičavanje proizvoda i elektro rutiranje

Mašinska konstrukcija proizvoda u namenskoj industriji često nije dovoljna, i potrebno je integrisati elektro projektovanje.

SolidWorks Electrical >

Odoo - Sample 1 for three columns

Projektovanje elektronike

SolidWorks PCB rešenje nastalo u saradnji sa Altium softverom potpuno je integrisano u SolidWorks platformu za dodatna testiranja štampanih ploča, hlađenja kućišta, temperaturnih uticaja, itd.

SolidWorks PCB >

Odoo - Sample 2 for three columns

Razvoj proizvoda složene geometrije

Specijalizovane aplikacije za razvoj proizvoda kompleksnih površina i izuzetno složene računarski generisane geometrije..

CATIA Generative Design >

Upravljanje dokumentacijom, procesima i poslovanjem

PDM, Manage, EnOVIA i COMPOSER

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks PDM i Manage

PDM je osnovno rešenje za timski rad i upravljanje dokumentacijom koje može da se nadogradi Manage sistemom za kompletno upravljanje procesima i praćenje projekata i poslovanja.

SolidWorks PDM >

SolidWorks Manage >

Odoo - Sample 3 for three columns

Dassault Systemes Enovia

Enovia predstavlja standard upravljanja u namenskoj, auto i avio industriji jer obezbeđuje sve potrebne alate i aplikacije za kompletno poslovanje, gde su za namensku industriju naročito značajni upravljanje projektima, varijantama i konfiguracijama proizvoda, informacijama o artiklima, itd.

Enovia u Zastavi >

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks i CATIA Composer

Profesionalno rešenje za kreiranje interaktivnih 3D prikaza i ekspandiranih modela za prezentaciju i prodaju, obuku, servisna uputstva, kataloge rezervnih delova, itd.

SolidWorks Composer >

CATIA Composer >

Solfins usluge - stručna podrška, 3D štampa i skeniranje

PDM, Manage, EnOVIA i COMPOSER

Odoo - Sample 1 for three columns

Implementacija i obuka korisnika

Kako bi se odmah krenulo sa implementiranim rešenjima, Solfins obezbeđuje kompletnu implementaciju i obuku korisnika, uz mogućnost isporuke odgovarajućeg hardvera, kontinuirane tehničke podrške, besplatnih resursa za samostalno usavršavanje, itd.

Implementacija softvera > 

Solfins obuke >

Odoo - Sample 3 for three columns

3D štampači i usluge štampe

Napravite jeftino funkcionalne prototipove i alate za proizvodnju, ali i gotove proizvode dodatno optimizovane zahvaljujući novoj tehnologiji za različite primene - smanjenje toplotnog traga letelice, projektila ili vozila, smanjenje mase, jeftina proizvodnja delova na terenu, itd.

3D štampači >

Usluge 3D štampe >

Odoo - Sample 2 for three columns

3D skeneri i usluge reverznog inženjeringa

Profesionalno rešenje za kreiranje interaktivnih 3D prikaza i ekspandiranih modela za prezentaciju i prodaju, obuku, servisna uputstva, kataloge rezervnih delova, itd.

3D skeneri >

Usluge reverznog inženjeringa >

Solfins klijenti iz sektora namenske industrije

Neke od kompanijA koje koriste naša rešenja i usluge

Odoo - Sample 1 for three columns

PPT namenska

Odoo - Sample 1 for three columns

Milan Blagojević