Projektovanje Data centra u SolidWorks softveru
Kompletna AG-elektro-mehanička specifikacija server sale
Odoo CMS - a big picture

Projekat razrade dokumentacije DATA CENTRA u SolidWorks softveru 

Razni interaktivni prikazi su mogući kako u svakodnevnom radu tako i za prezentaciju projekta

 
 

Prošetajte kroz server salu

Integrisana funkcionalnost pregleda i prezentovanja 3D modela kompletne server sale u vidu "walkthrough" animacije sa posebnom pažnjom na elemente koje želite da naglasite kao što mogu biti: mašinske instalacije, kolizije, elektro instalacije... Veoma lako generisanje ovog tipa interaktivnog prikaza projekta na osnovu 3D modela.

Za ovu funkcionalnost je zaslužan SolidWorks 3D CAD Standard 

Šta sve dobijate u našem integrisanom rešenju

Odoo CMS - a big picture

Kompletno rešenje za dokumentaciju i organizaciju

Kompanija Solfins kao savetnik u procesu definisanja i implementacije softverskih rešenja može da objedini raznorodne procese (projekti, dokumentacija, izvođenje, nabavka, servis...) u jedan sistem kako bi vašoj kompaniji omogućila optimizaciju postojećih resursa i manje problema na izvođenju projekata. Kompletan projekat koji vidite na ovoj web stranici su uradile dve osobe za tri dana u našem softverskom rešenju.

 
 

Osnove AG - sada u 3D

Početak razrade projektne dokumentacije ogleda se u definiciji osnova AG u 3D prostoru na osnovu AG crteža koji dobijate od arhitekte u 2D dwg formatu.

Ovu funkciju omogućava SolidWorks 3D CAD Standard

 
 

Dispozicija opreme u prostoru

Dispoziciju opreme u prostoru je moguće uraditi veoma brzo kako na osnovu 2D AG crteža tako i bez njega... Lako je uočljivo stanje u odnosu na ostalu opremu.

Ovu funkciju omogućava SolidWorks 3D CAD Standard

 
 

Paralelan rad na mašinskim instalacijama

Izrada cevovoda i mašinskih instalacija može se odvija paralelno sa elektroprojektovanjem i definisanjem ostale opreme, tako da na kraju dobijete tačnu specifikaciju opreme potrebne za datu instalaciju bez kolizija u prostoru.

Ovu funkciju omogućava SolidWorks 3D CAD Standard

 
 

Definisanje PNK u kontekstu prostora

Definicija kanalica se odvija na sličan način kao i do sada, pozicionirate lokaciju kanalica u ravanski ili prostorno a softver će preračunati dužine i dati vam tačnu specifikaciju (dužine, oznaku...) Modeliranje se vrši u odnosu na ostatak prostorije što ujedno omogućava i izbegavanje kolizija.

Ovu funkciju omogućava SolidWorks 3D CAD Standard

 
 

Paralelna razrada elektro instalacija

2D Elektro šemiranje se izvodi paralelno sa mašinskim instalacijama prepoznatljivom 2D okruženju koji AutoCAD korisnici lako usvajaju. Rešenje sadrži napredne funkcije za automatsku numeraciju, generisanje elemenata šeme, dokumentacije elektro projekta i osnova za 3D elektro dokumentaciju.

Paralelan rad na istom projektu i šemi je moguć jer je SQL baza u pozadini softverskog rešenja.

Ovu funkciju omogućava SolidWorks Electrical Schematic

 
 

3D elektro instalacije

Dispozicija komponenti u 3D prostoru omogućava da se uvek odabere adekvatan razvodni orman i dobije tačna specifikacija dužine provodnika.

Ova funkcionalnost se najčešće koristi pred kraj razrade dokumentacije i licencira se plivajuće tako da sa jednom licencom veći broj korisnika može da izvrši 3D dispoziviju u okviru projekta

Ovu funkciju omogućava SolidWorks Electrical 3D

Realna dužina potrebnih provodnika

Na osnovu 2D elektro šeme u 3D Electrical okruženju se vrši kalkulacija realne dužine provodnika i natrag u 2D šemu se upisuje informacija o dužini provodnika. Tada je moguće izvršiti kompletiranje 2D dokumentacije sa tačnim specifikacijama i realnim dužinama provodnika koje su potrebne za dati projekat.

Podržan je export u razne formate kao i preferirani excel format

Ovu funkciju omogućava SolidWorks Electrical Schematic

 
 

PDF kompletnog projekta

Automatski export i konvertovanje u PDF nakon kompletiranja dokumentacije omogućava Projekt menadžerima da imaju pristup konačnoj dokumentaciji koja sadrži kompletnu hijerarhiju i linkove bez da imaju licencu 2D ili 3D Electrical ili Mechanical softvera...

Ovu funkcionalnost omogućava SolidWorks Electrical Schematic

 
 

Projektni gantogrami i upravljanje aktivnostima

Status pojedinačnog projekta ili svih projekata dostupan u realnom vremenu u bilo kom trenutku.

Ovu funkcionalnost omogućava SolidWorks MANAGE

Upravljanje projektima u direktnoj vezi sa dokumentacijom

Projekt menadžer vidi konačnu verziju dokumentacije i planira dinamiku podizvođača u direktnoj vezi sa dokumentacijom. Ima pristup konačnoj odobrenoj verziji dokumentacije i mogućnost da organizuje dinamiku, eventualnu doradu dokumentacije i osobe uključene na projektu...

Ovu funkcionalnost omogućava SolidWorks MANAGE

Upravljanje procesima

Definisanje algoritma i upravljanje procesima koji su potrebni vašoj kompaniji.

Issue management, Approval process, procurement process, proces reklamacije, servisa...

Ovu funkcionalnost omogućava SolidWorks MANAGE

 
 

Pristup dokumentaciji kroz web okruženje

Web verzija – pristup ažurnoj dokumentaciji sa puta, terena, udaljenih lokacija

Ovu funkcionalnost omogućava SolidWorks PDM Professional

Mobilna verzija

Mobilna varijanta za sve korisnike koji zahtevaju mobilnost

Ovu funkcionalnost omogućava SolidWorks PDM Professional

Aplikacija eDrawings viewer

Besplatna aplikacija za pregled dokumentacije i komunikaciju na projektnoj dokumentaciji sa ljudima koji nisu deo vašeg sistema kao što su podizvođači.

Razmena dokumentacije u 3D PDF formatu

Mogućnost exporta dokumenata u pdf i 3D PDF forma za pregled dokumentacije i komunikaciju sa ljudima koji nisu deo vašeg sistema - podizvođači...

Ovu funkciju omogućava SolidWorks 3D CAD Standard

Naprednije mogućnosti su dostupne u SolidWorks MBD

 
 

Optimizacija data centra na osnovu 3D modela

Kada imate kompletiran 3D model projekta moguće je izvršiti analizu strujanja vazduha i na osnovu toga optimizovati raspored komponenti radi dugovečnosti data centra.

Ovu funkcionalnost je moguće dodati bilo kada u budućnosti

Ovu funkciju omogućava SolidWorks Flow Simulation

 
 

Podrška za Virtuelnu realnost

Kada imate kompletiran 3D model projekta možete uz HTC Vive uređaje izvršiti pregled i prezentaciju projekta kroz virtuelnu realnost

Galerija slika demo projekta Data Centra

Na linku ispod tražite kompletnu prezentaciju

SolidWorks platforma

Softverska rešenja korišćena za ovaj projekat

Želite kompletnu prezentaciju studije slučaja projektovanja Data-centara?

Tražite sastanak i prezentaciju!

Projektovanje i proizvodnja mernih, razvodnih i elektro ormara
SolidWorks kompletno rešenje za razvoj i proizvodnju elektro-opreme