Proizvodnja na 3DEXPERIENCE platformi

Upravljanje mašinama i robotima

Programiranje CNC mašina

Delmia machining moduli

Nekada sastavni deo CATIA V5 softvera, segment za programiranje CNC mašina je u okviru nove 3DEXPERIENCE platforme sada pripojen DELMIA paleti proizvoda.

Programiranje CNC mašina >

Programiranje robota

Delmia 3DEXPERIENCE Robotics

Rešenje za kompletno programiranje i validaciju proizvodnih procesa koje obavljaju industrijski roboti. bilo koji broj robota, bilo koja veličina proizvodnje. Preko 1500 robota od 15 proizvođača! Online i offline programiranje..

Programiranje robota >

Upravljanje resursima i procesima

DELMIAWORKS ERP nastao u proizvodnji, za proizvodnju!

Brze i precizne ponude

AUTOMATIZACIJA PROCESIRANJA PORUDŽBINA I DAVANJA PRECIZNIH PONUDA

Plan i praćenje proizvodnje

JEDINSTVENA INTEGRACIJA SVIH VAŠIH PROIZVODNIH PROCESA U REALNOM VREMENU

Isporuka i administracija

AUTOMATSKA KOORDINACIJA OD PROIZVODNJE DO MAGACINA, LOGISTIKE I VAŠIH KLIJENATA

DelmiaWorks »

Planiranje proizvodnje

Delmia Digital Manufacturing

Odoo CMS - a big picture

Proizvodni i materijalni resursi

Kako biste ostvarili planiranje i praćenje proizvodnje ponekad je potrebno razložiti svaki deo koji se proizvodi na tehnološke ili proizvodne operacije. Tek tada imate elemente da znate u svakom trenutku gde vam se nalazi projekat, celokupna proizvodnja ili da pouzdano znate cenu proizvoda.

Tok kreiranja plana (šematski prikaz na slici):

 • Odabrati sve potrebne specifikacije i zahteve (šta treba proizvesti)

 • Odabrati sirovine

 • Kreirati "MBOM - Manufacturing Bill Of Materials (listu svega potrebnog za proizvodnju) + opciono konstruisati pomoćni alat i pribor

 • Definisati tehnološke operacije

 • Definisati upravljački program za CNC mašine

 • Odabrati radne instrukcije

Delmia planiranje proizvodnje >

Poslednja generacija rešenja za proizvodnju

Delmia 3DEXPERIENCE CLOUD

Odoo image and text block

Digitalizacija vaše proizvodnje

Pokrenite i upravljajte proizvodnjom sa bilo kog uređaja, bilo koje lokacije, bez komplikovanih instalacija i implementacija sistema - na kompletno zaokruženoj platformi koju pokrećete iz pretraživača!

 • Programirate CNC mašine?

 • Dirigujete robotima?

 • Vodite proizvodni pogon?

 • Planirate i upravljate proizvodnjom?

 • Nabavljate hitno mašinu za novi veliki projekat koja treba što pre da se pokrene u proizvodnji?

Delmia 3DExperience on Cloud je kompletno rešenje za vašu firmu!

Delmia Cloud >