3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 1571 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1064 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 854 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 721 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 985 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 678 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 756 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 846 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 929 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 745 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 643 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 798 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 742 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 669 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 722 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 646 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 780 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1061 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 797 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 675 views CAMCatiakursevi i obuke