3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 603 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 660 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 978 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 741 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1127 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2068 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1452 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1178 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 1011 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1316 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 960 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1025 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1122 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1247 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1054 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 893 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1117 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 976 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 913 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 957 views Catiakursevi i obuke