3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 565 views Catiasolidworks kursevi

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 413 views Catiasolidworks kursevi

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 298 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 385 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 238 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 299 views Catiasolidworks kursevi

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 308 views 3DExperienceCatiasolidworks kursevi

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 334 views Catiasolidworks kursevi

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 270 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 236 views Catiasolidworks kursevi

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 289 views Catiasolidworks kursevi

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 254 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 241 views Catiasolidworks kursevi

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 269 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 234 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 305 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 420 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 290 views Catiasolidworks kursevi

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 243 views CAMCatiasolidworks kursevi

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 205 views CAMCatiasolidworks kursevi