3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW)

мај 2020 — 364 views kursevi i obukeSolidWorks

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 586 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 635 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 952 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 716 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1093 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2023 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1404 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1149 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1285 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 928 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1005 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1097 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1226 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1037 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 867 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1083 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 963 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 887 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 938 views Catiakursevi i obuke