3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 908 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 1009 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 1423 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 1177 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1515 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1244 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 1179 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 1073 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 1208 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA ADVANCED PART MACHINING

септембар 2018 — 1202 views CAMCatiakursevi i obuke

BESPLATNA CATIA V5 STUDENTSKA LICENCA

септембар 2018 — 1752 views Catia V5kursevi i obuke

Proračuni i simulacije - SolidWorks Simulation (FEA)

август 2018 — 1488 views kursevi i obukeSimulation FEA FEMSolidWorks