3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 844 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 925 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 1334 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 1074 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1433 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1161 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 1106 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 1001 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 1132 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA ADVANCED PART MACHINING

септембар 2018 — 1118 views CAMCatiakursevi i obuke

Proračuni i simulacije - SolidWorks Simulation (FEA)

август 2018 — 1429 views kursevi i obukeSimulation FEA FEMSolidWorks