3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 881 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 972 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 1386 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 1136 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1486 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1211 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 1148 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 1042 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA SURFACE MACHINING

септембар 2018 — 1172 views CAMCatiakursevi i obuke

CATIA ADVANCED PART MACHINING

септембар 2018 — 1161 views CAMCatiakursevi i obuke

Proračuni i simulacije - SolidWorks Simulation (FEA)

август 2018 — 1458 views kursevi i obukeSimulation FEA FEMSolidWorks

Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT)

август 2018 — 1942 views kursevi i obukesheet metalSolidWorks