3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2378 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1674 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1334 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 1176 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1470 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 1159 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1166 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1296 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1417 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1227 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 1041 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1330 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 1127 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1078 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 1092 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 1023 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 1211 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1535 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 1237 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1055 views CAMCatiakursevi i obuke