3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2777 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1969 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1556 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 1378 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1687 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 1395 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1357 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1518 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1630 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1434 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 1241 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1579 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 1315 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1272 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 1271 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 1230 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 1410 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1763 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 1432 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1244 views CAMCatiakursevi i obuke