3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2624 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1857 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1461 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 1293 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1592 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 1290 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1267 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1419 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1538 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1346 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 1146 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1474 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 1237 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1195 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 1191 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 1143 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 1328 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1674 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 1352 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1160 views CAMCatiakursevi i obuke