3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 869 views Catiasolidworks kursevi

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 611 views Catiasolidworks kursevi

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 470 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 602 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 385 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 438 views Catiasolidworks kursevi

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 495 views 3DExperienceCatiasolidworks kursevi

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 524 views Catiasolidworks kursevi

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 410 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 364 views Catiasolidworks kursevi

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 442 views Catiasolidworks kursevi

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 436 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 389 views Catiasolidworks kursevi

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 427 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 379 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 484 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 671 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 479 views Catiasolidworks kursevi

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 361 views CAMCatiasolidworks kursevi

CATIA PRISMATIC MACHINING

септембар 2018 — 319 views CAMCatiasolidworks kursevi