Projektovanje proizvodnih i konvejerskih sistema, linija za pakovanje i paletizaciju
Kako biti povoljniji, brži, kvalitetniji od konkurencije pomoću savremenih softvera

Da li nam je potrebno naročito softversko rešenje danas kada postoje već gotovi elementi za modularne proizvodne sisteme i linije za pakovanje? Gde ćemo primenjivati 3D softver ako je dovoljno da nabavimo konvejere, specijalne mašine, gotove robote i delove postrojenja i samo da sve to spakujemo u jednu celinu za svakog novog klijenta? 

U pravu ste. Za takav način rada nikakav softver nije potreban. Jedino što posao projektovanja i proizvodnje proizvodnih linija, konvejerskih sistema, linija za pakovanje i paletizaciju proizvoda uglavno nije baš toliko jednostavan. Niti su klijenti. Dovoljno je da traže jedno odstupanje od standardnih rešenja i ceo koncept pada u vodu. 

Kada ovde dodamo da trka u sklapanju tuđih proizvoda vodi sve većoj konkurenciji i sve manjoj ceni i manjem profitu, onda je jasno zašto najuspešnije firme u ovoj oblasti implementiraju 3D tehnologije, i svakim projektom osvajaju nova tehnička rešenja, prave sopstvenu biblioteku 3D modela, i eksponencijalno rastu u odnosu na one koje su se opredelile za "lakši" put.

Ako radite u 2D, ili primenjujete 3D u nekoj minimalnoj meri u odnosu na sve ono gde leži potencijal tehnologije, pregled mogućnosti njihove primene koji dajemo na ovoj stranici možda će vam dati odgovore na pitanja zašto neki rade brže, efikasnije, manje, i često i lepše i kvalitetnije od vas? 

Napomena: Na ovoj stranici korišćene su ilustracije i fotografije Solfins klijenata koji u Srbiji koriste naša softverska rešenja za razvoj svojih projekata i proizvoda iz oblasti proizvodnih, konvejerskih, robotizovanih sistema i linija za pakovanje (papirnih proizvoda, robe široke potrošnje, namenska industrija, itd).

Odoo image and text block

Postavljanje projekta - Zahtevi, tim, infrastruktura 

Prvi korak u implementaciji softverskog rešenja jeste da se postavi radno okruženje koje odgovara vašem tipu biznisa i projekata - bez obzira na model po kom će se razvijati projekat:

 • samostalno projektovanje unutar vaše firme, sa jedne ili više lokacija, sa internom ili eksternom proizvodnjom

 • razvoj kompletnog sistema "od nule" - kada treba isprojektovati 80-90% elemenata sklopa, gde se poručuju kao gotovi elementi samo osnovni uređaji (elektromotori, upravljanja, itd)

 • sastavljanje i optimizacija gotovih elemenata sa projektovanjem samo nekoliko ključnih tačaka na proizvodnoj liniji (npr. poručivanje konvejera, robota, specijalnih mašina od dobavljača, a projektovanje čvornih tačaka koje ceo sistem povezuju u jedan funkcionalni sklop)

 • zajednički projekat sa inženjerskim timom klijenta ili sa timom koga je klijent takođe angažovao da razvija jedan deo projekta koji na kraju mora da se uklopi sa vašim projektom.

Za svaki od ovih primera neophodno je postaviti radno okruženje i primeniti alate koji će obezbediti razmenu informacija i dokumentacije, upravljanje komunikacijom, analizu i diskusiju svake od odluka koje imaju dalekosežni uticaj na projekat. To mogu biti interni ili deljeni sistemi, desktop ili cloud, sa definisanim korisničkim pristupom za svakog od učesnika projekata.

Odoo image and text block

Prostorni okviri za projekta - Rad sa velikim oblacima tačaka

U najvećem broju slučajeva traženo rešenje treba da se uklopi u postojeći prostor koji klijent ima na raspolaganju, bez obzira da li je u pitanju cela nova hala ili se radi o dodavanju nove linije u prostor koji se već koristi za proizvodnju - kao nezavisne celine za određenu namenu (razvrstavanje, pakovanje i paletiranje proizvoda) ili kompletne linije za novi proizvod.

Projekat prostora nam ovde često neće značiti puno jer su velike šanse da je bilo još dosta izmena na projektu, u izvođenju, ili kasnijih dodataka koji mogu da utiču na uklopivost vašeg projekta nove proizvodne linije u postojeći prostor.

Zato se često koristi skeniranje prostora, koje opet radi treća firma, i potrebno je  imati alate koji mogu da rade sa velikim oblakom tačaka kako biste sagledali raspoloživ prostor realno, bez nepredviđenih prepreka, i to uz sagledavanje infrastrukture na koju treba "zakačiti" i vaš projekat - PP instalacija, napajanja, elektro, vodo i kanalizacioni vodovi, filtracija i KGH sistemi, itd.

Odoo image and text block

Praćenje i upravljanje projektom i izmenama

Upravljanje projektima ne služi da napravite lepe gantograme, i ne mora biti bauk koji ne posmatrate kao deo svojih procesa.. Postoji više načina, od vrlo jednostavnih do profesionalnih po odgovarajućim standardima, da se postavi jedan projekat radi preciznog planiranja i praćenja uspešnosti.

U svakom slučaju, može se pronaći prava mera kompleksnosti koja će vam pomoći da planirate vremenske intervale, raspoloživost ljudi i mašina u proizvodnji, nabavke materijala i elemenata, tako da vas ne opterećuje, ali opet jasno prikazuje gde želite da idete, šta treba da se uradi odmah a šta može da sačeka, i koji "rep" projekta kasni u odnosu na ostale delove sklopa.

Nevažno je da li razvijate kompletne proizvodne linije kao nešto što definišete kao vaš proizvod za određenu namenu, sa određenim kapacitetima, oznakama, elementima, ili radite sa klijentima na projektu koji je potpuno "otvoren", postoje odlični alati koji će se nastaviti na vaše inženjerske softvere i predstavljati vezu između vašeg ERP-a i onogo što se trenutno dešava na inženjerskim 3D modelima. 

Odoo image and text block

Koncept i razrada projektnog rešenja 

Sada kada imamo organizovan tim, dodeljene resurse i alate, kalendar aktivnosti i okruženje za rad, možemo da počnemo da postavljamo projekat..

Međutim, upravo ovo često postane tačka od koje kreću problemi jer 3D model nastaje u računarima inženjera, i teže je dostupan projekt menadžerima, vlasnicima, kupcima, pa se komunicira print screen-ovima, slikama, presecima, mejlom ili preko čet aplikacija, itd.

Kod savremenih softverskih rešenja bilo koji član tima sa odgovarajućim pristupom može da pristupi bilo kom segmentu projekta - bez potrebe da poseduje licencu. To praktično znači da i akteri sa menadžerskim ulogama, pa i prodavci ili nabavka, mogu samostalno da otvore 3D model, da ga sagledaju iz svih uglova, da uoče nelogičnosti, potencijalne probleme, ili da potvrde rešenja u komunikaciji sa klijentima. 

Ovde ne govorimo o prostim eDrawings i sličnim pregledačima, već interaktivnim alatima sa aplikacijama za unos napomena, beleženje diskusija, predlaganje alternativa, itd.

Za samo nedelju dana ovakvog pristupa u ranim fazama projekta uštedećete mesece za izmene i "peglanje" nesporazuma kada početna nerazumevanja eskaliraju.

Odoo image and text block

Mašinsko projektovanje

Inženjeri u Srbiji koji koriste 3D CAD softvere ovde nemaju tajni. 3D alati prisutni su decenijama i ne mora se mnogo pričati o razlikama u odnosu na 2D projektovanje. 

Podsetićemo samo na glavne argumente zašto neko ne koristi, a treba da koristi 3D modelovanje i 3D dokumentaciju: "radim to dugo i meni ne treba".

Istina, sve su to relativno jednostavni elementi gde su stvari uglavnom jasne iz preseka i aksonometreije, ali.. neuporedivo su jasnije onome ko projektuje nego svima ostalima, i stvari koje projektant podrazumeva ostali u lanci možda ne znaju, jer ako je iskustvo pojedinca "nosilac informacija", onda taj isti pojedinac mora da bude u nabavci kad se poručuje neka roba, u proizvodnji kad se seče i savija lim, kod dobavljača kada se specificira sadržaj nabavke, itd.

"Živi" 3D model je prava vrednost firme koja ostaje. On se može prilagođavati, dopunjavati, reklamirati, služiti za dalje prodaje. I uvek može generisati ažurnu, preciznu, novu 2D tehničku dokumentaciju za proizvodnju.

Kada je ishodište inženjerskog rada, i ujedno polazna tačka za sve ostalo, samo 2D dokumentacija, već na srednji rok takav način rada gubi od firmi i timova koji su usvojili savremena softverska rešenja. 

Odoo image and text block

Baze gotovih elemenata i uređaja

Proizvodni sistemi i linije za pakovanje mogu imati impozatne gabarite, gde konvejerski sistemi koji se nastavljaju jedan na drugi posle svake operacije u sklapanju, manipulaciji ili pakovanju proizvoda mogu lako da premoste par desetina ili par stotina metara.

Kod ovakvih projekata baze gotovih elemenata dramatično pojednostavljuju mašinsko projektovanje jer jednostavno birate elemente iz biblioteke, prema vašim internim standardima, prema zahtevima kupca, prema dostupnosti na tržištu.

Takođe, imajte na umu da je ponekad primarno odabrati elemente koji su dostupni na lokaciji montaže. Globalno rasprostranjena softverska rešenja sadrže u sebi elemente sa primenjenim jedinicama mera koje će koristi vaši klijenti bilo gde na planeti. 

Ovde ne govorimo samo o osnovnim elementima kao što su zakivke, zavrtnji, ili pak standardni elementi koji se koriste za sklapanje proizvodnih sistema i linija za pakovanje, ili standardni elektromotori, upravljačke kutije i elektro ormari, već i razni uređaji i mašine koje su vam potrebne da kompletirate projekat (automatizovane komore za peskarenje, roboti za pakovanje, mašine za razvrstavanje koje je povoljnije nabaviti gotove i umetnuti u vaš projekat).

Odoo image and text block

Primena i upravljanje robotima na proizvodnoj liniji

Roboti su sve zastupljeniji i na projektima koji se rade u Srbiji. Za sada se i dalje uglavnom radi o nekoliko robota koji imaju relativno jednostavne funkcije na proizvodnim linijama. Najčešće je to neka "pick and place" operacija, ređe operacije zavarivanja, bušenja, sklapanja..

U takvim primerima dovoljno je jednom ručno programirati robota za operaciju koju treba da obavlja u ciklusima koji će trajati duži vremenski period, ali kako se unapređuje domaća industrija, proizvodi koji silaze sa traka doživljavaju sve češće upgrad-e i izmene, i kako roboti budu zauzimali zapaženije mesto, biće potrebno sve više fleksibilnosti u njihovom programiranju.

Postoje softverska rešenja koja omogućavaju apsolutnu fleksibilnost za upravljanje i programiranje robota na nedeljnom ili čak dnevnom nivou, a koja imaju smisla i u proizvodnim linijama koje nižu desetine robota u povezanim operacijama koje je izuzetno teško uskladiti kod "ručnog" programiranja (i kad to konačno bude završeno, svaka izmena pravi novi projekat jednakog obima).

Odoo image and text block

Optimizacija projekta kroz simulacije pojedinačnih elemenata i celog sistema

Ovde bismo zaista pričali samo o našem iskustvu vezano za korišćenje FEA i CFD simulacija za razvoj proizvodnih sistema i linija za pakovanje..

Kako Solfins inženjering koristi mašinske simulacije:

 • optimizujemo geometriju delova - tako dobijamo delove koji imaju manju masu, troše manje materijala, ali imaju i manje preseke i gabarite, lakše se proizvode, lakše se sastavljaju u sklop, i lakše se menjaju prilikom servisiranja

 • optimizujemo rad sklopova - pratimo kako se sile trenja, vibracije ili temperaturni uticaji prenose kroz (ponekad zaista složene) sklopove koje projektujemo

 • istražujemo granice mogućnosti - jer nam simulacije dozvoljavaju da mirne savesti isporučimo veoma složene robotske sisteme za proizvodnju gde se u realnosti potvrdi da su naši proračuni odstupanja, zagrevanja, brzine rada, preciznosti mašine, gotovo identični sa onim što se kasnije meri na instaliranoj mašini puštenoj u rad..

Odoo image and text block

Primena 3D štampe za karakteristične delove i male serije

Nije svaka 3D štampa pogodna da se primeni na proizvodnim linijama jer postoje ograničenja u pogledu zahtevane dugotrajnosti, tipa materijala (HCCP, DEA, itd), ciklusnih vremena održavanja, itd.

Ipak, uz nešto bolje mašine i materijale, može se dobiti trajno rešenje za jeftinu proizvodnju potrebnih elemenata i pribora na proizvodnim linijama, kao i delova za održavanje (neki proizvođači linija već isporučuju i 3D štampače sa materijalima tako da klijenti na licu mesta mogu da proizvode i servisiraju isporučene proizvode, što proizvođaču smanjuje troškove a unapređuje odnos sa klijentima).

Prva preporuka svakako su FDM profesionalne mašine zbog svoje jednostavnosti, raspona materijala (PLA, ABS, poliamid, kompoziti), i robusnih delova koji mogu da izdrže režim eksploatacije na proizvodnim linijama. 

Možete štampati nosače elektronike, usmerivače proizvoda, hvatače, razdelnice, elemente za uklapanje sklopova kako biste ukrutili konstrukciju i smanjili vibracije, itd.

Vizuelizacija projekta

Kada već imate vaše proizvode ili cele proizvodne linije modelovane u 3D CAD softveru, potrebno je tek nekoliko klikova da dobijete sasvim pristojne 3D modele za marketing, prodaju, komunikaciju sa kupcima, itd.

Naravno, postoje i dodatni alati koji se nastavljaju na vaš 3D model tako da za rekordno kratko vreme svaki inženjer može da napravi profesionalne foto i video rendere za:

 • prodaju i marketing - za kataloge, website, oglase

 • uputstva za korišćenje i servisiranje

 • demonstraciju celokupnog koncepta, itd.

Kasnije će biti reči o dodatnom korišćenju vizelnih prikaza vašeg projekta u post-prodajnim procesima tokom eksploatacije isporučenih proizvodnih sistema i linija za pakovanje proizvoda.

Odoo image and text block

Tehnička dokumentacija za proizvodnju

Solfins inženjering timu treba 1-2 meseca da isporuči kompletnu tehničku dokumentaciju za poptuno novu veliku proizvodnu liniju u SAD ili Kanadi, na kojoj se nalazi desetinu karakterističnih tačaka - čvorišta operacija, sa 1-5 automatizovanih sistema koji se projektuju od nule.

Za manje projekte, sa korišćenjem standardnih uređaja, mašina i konvejera koje povezujete u logičku i funkcionalnu celinu na svom projektu, biće vam potrebni dani ili nedelje da ažurnu detaljnu dokumentaciju "spustite" u proizvodnju. 

Razlika između mesec dana sa valjanim 3D projektom, i mesec dana klasičnog ručnog rada u kojima se isporuči nekakvo privremeno rešenje samo da bi se prividno ispoštovali rokovi, a koje još dugo neće raditi jer tek sledi dorada na licu mesta, klijentima možda nije uvek očita s početka.

Ali kada znate da ste svaki put isporučili kompletno rešenje i da nema naročitih iznenađenja na lokaciji, možete bolje da planirate svoj biznis i resurse.

Odoo image and text block

Dokumentacija za montažu i servis

Jednom kada investirate u 3D softverska rešenja, naravno da neće prepustiti slučaju ni ono što dolazi nakon projekta. Isti 3D model dozvoliće vam da lako generišete uputstva za montažu i servisiranje proizvodnih sistema i linija za pakovanje, a zahvaljujući direktnoj interakciji više softverskih alata, neće vam biti potrebne dodatne nedelje ili meseci za pravljenje nove dokumentacije koja će biti u skladu sa poslednjim projektovanim i isporučenim rešenjem.

To ne znači da ćete paraleno raditi uputstva već da ćete imati sve već spremno za bilo koju potrebu jednom kad se projekat isporuči.

Pravilna uputstva za montažu i servis proizvodnih linija garantuju:

 • demonstraciju profesionalnosti za sve što radite

 • učvršćivanje odnosa sa klijentima za naredni period eksploatacije linije i eventualne nove projekte

 • pravilno korišćenje proizvodne linije, smanjenje problema i unapređenje pouzdanosti isporučenog rešenja

 • jednostavno sporazumevanje o potencijalnim problemima ili redovnim nabavkama potrošnih elemenata sistema..

Odoo image and text block

Obuka korisnika linije - VR i proširena (augmentativna) realnost

Već imate kompletan 3D model sređen i u alatima za vizuelizaciju.. To znači da kupcima možete ponuditi veoma konkurentno iskustvo za njihove procese zapošljavanja, edukacije i usavršavanja zaposlenih. 

Sa vašim projektom, uz odgovarajuće softverske i hardverske dodatke, vaši klijenti ne moraju nove ljude da obučavaju na aktivnim proizvodnim linijama već to mogu da rade na takozvanom "virtuelnom blizancu", gde se obuka odvija bez zauzimanja prostora, dodatnih investicija, bezbednosnih i zdravstvenih rizika, bez opterećenja ljudi koji već rade na liniji, bez prilagođavanja brzine proizvodnje ili čak pauziranja kako bi se obučili novi ljudi.


Odoo image and text block

Post-prodajne usluge održavanja i unapređenja, i katalozi rezervnih delova

Naravno, virtuelno okruženje pomoći će i menadžmentu za sagledavanje procesa, uočavanja prilika za usavršavanje i dodatne optimizacije, ali i svim akterima poput nabavke, održavanja i servisera da se lako sporazumeju za sve neophodno da linija radi maksimalnom efikasnošću tokom celog trajanja investicije.

Viruelni model koristiće za:

 • obuku radnika na proizvodnoj liniji

 • obuku menadžera proizvodnje i šefova smena

 • analizu kompletne linije i praćenje problema

 • otklanjanje rizika i pravilno održavanje linije

 • jednostavnu komunikaciju apsolutno cele vertikale zaposlenih od menadžmenta do radnika na liniji

Čak i bez virtuelnih modela i tura moći ćete povezati vašu projektnu dokumentaciju sa vašim sajtom ili korisničkim portalom gde će na par klikova svi sa pristupom moći da pronađu odgovarajući sklop, da pregledaju njegovu ažurnu dokumentaciju, da izaberu na slici/modelu deo koji treba zameniti, čime će se aktivirati serijski broj tog dela u vašem sistemu i automatski generisati porudžbina ili upit za tehničku podršku..

Najbolji u industriji već su odavno izabrali

Pogledajte kako najpoznatije srpske firme koriste Solfins rešenja

Solfins inženjering - Sistemi za sklapanje i pakovanje proizvoda

Mi sami koristimo na našim projektima ono što predlažemo vama za vaše projekte

Odoo - Sample 1 for three columns

Prenos komponenti u proizvodnji

Odoo - Sample 2 for three columns

Brzo sastavljanje kompletnih proizvoda

Odoo - Sample 3 for three columns

Sastavljanje kompozitnih proizvoda

Želiš da implementiraš 3D tehnologije? 

Solfins isporučuje konsalting, softvere, obuke, 3D štampače i skenere..

Instalacija DraftSight Enterprise servera i klijenta
Mrežno licenciranje